Siirry sisältöön

Palveluverkkoselvitys

Satakunnan hyvinvointialueella tehdään palveluverkkoselvitys. Palveluverkkotyössä on nyt selvitetty sosiaali- ja terveyspalvelupisteet, paloasemat, palvelutarjonta, toteutunut ja tuleva väestönkehitys ja sote-kiinteistöjen rakennustekninen tilanne.

Yleiset palveluverkon kehittämisen periaatteet

  1. Lähipalveluita tuotetaan asukkaiden palvelutarvetta vastaten.
  2. Sosiaali- ja terveyspalveluista luodaan alueellinen toiminnallinen kokonaisuus (sotekeskusverkosto) riittävällä väestöpohjalla.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kootaan suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista.
  4. Digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla lisätään palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
  5. Henkilöstön saatavuus otetaan huomioon palveluverkon muodostumisessa.
  6. Palveluverkon on mukauduttava taloudellisen tilanteen edellyttämällä tavalla.

Materiaalit

Tietoa ja materiaalia palveluverkkoselvityksestä kootaan tälle sivulle.

Loppuraportti

Aikaisemmat selvitykset palveluverkosta

Tiedotteet