Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi Palveluverkko 2030 -suunnitelman  ja käsitteli vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi tänään Palveluverkkosuunnitelma 2030 -suunnitelman siten, että lopulliset palveluverkkopäätökset tehdään hallintosäännön mukaisin päätösvaltuuksin. Aluevaltuusto valtuutti hyvinvointialuejohtajan käynnistämään toimenpiteet suunnitelmassa esitettyjen muutosten jatkovalmistelun osalta, aluevaltuutettu Jami Toivosen (PS) ehdotuksen mukaisella lisäyksellä ”sekä jatkamaan neuvotteluja kuntien kanssa sen selvittämiseksi, millaisia säästöjä olisi saatavissa tiloja tiivistämällä ja mahdollisilla vuokranalennuksilla. Suunnitelmia sopeutetaan tarvittaessa neuvottelutulosten perusteella”.

Keskustan valtuustoryhmä ehdotti Palveluverkkosuunnitelma 2030 -suunnitelman palauttamista valmisteluun. Aluevaltuusto päätti jatkaa suunnitelman käsittelyä äänestyksen jälkeen äänestystuloksella 47 – 21. Aluehallituksen esitys pysyi voimassa

Niina Immosen esitys kuvantamispalveluiden toiminnan jatkamisesta sijainneissa Kankaanpää, Harjavalta, Huittinen, Eura ja Rauma johti äänestykseen, joka tulos oli 41-24. Aluehallituksen esitys pysyi voimassa. 

Keskustan valtuustoryhmän esitti valmistelemansa vaihtoehtoisen palveluverkkosuunnitelman hyväksymistä sekä että kuvantamista järjestetään Porin lisäksi myös muissa varsinaisissa sote-keskuksissa Kankaanpäässä, Harjavallassa, Huittisissa, Eurassa ja Raumalla. Aluehallituksen esitys pysyi voimassa äänin 43 JAA, 21 EI ja 1 tyhjä.

Talousarvio 2024, toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 sekä investointisuunnitelmaesitys 2025–2028

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026, antoi hyvinvointialueen johtajalle valtuudet tehdä talousarvioon ja toiminta-ja taloussuunnitelmaan teknisluonteisia korjauksia, hyväksyä hyvinvointialueen toimialueiden käyttösuunnitelmat ja oikeudet kohdentaa valtion rahoitukseen vuodelle 2024 tuleva mahdollinen päivitetty tieto. Aluevaltuusto valtuutti myös aluehallituksen ottamaan tarvittavat talousarvioon sisältyvät talousarviolainat vuonna 2024.

Muutosehdotuksena aluevaltuuston valtuustoryhmät tekivät esityksen järjestöavustusten lisämäärärahan nostamisesta 250 000 eurolla. Aluevaltuusto hyväksyi ehdotetun lisäyksen.

Aluevaltuusto hyväksyi myös vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmaesityksen toimitettavaksi valtionvarainministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyyn, sekä talousarvion valmistelun jatkamisen sen pohjalta.