Siirry sisältöön

Hallinto ja organisaatio

Hyvinvointialueen päätöksenteosta vastaa poliittinen organisaatio.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka on valittu aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on 4 vuotta. Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon kuuluu 69 aluevaltuutettua. Löydät aluevaltuutettujen tiedot Päätöksenteko-sivulta. Aluehallituksessa on 16 jäsentä ja se johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Lisäksi poliittisen organisaatiorakenteeseen kuuluu nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto sekä elinkeino- ja järjestöneuvottelukunta. Lisäksi on tarkastuslautakunta ja vaalilautakunta.

Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmään kuuluu hyvinvointialuejohtaja, jonka alaisuudessa on strategian ja järjestämisen vastuualue. Lisäksi alle kuuluu konsernipalvelut ja pelastuslaitos.

Sotejohtajan alla on elinkaarimallin toimialueet: erityis- ja sairaalapalvelujen toimialue, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue, aikuisten palvelujen toimialue ja ikääntyneiden palvelujen toimialue.

Organisaatiokaavio

Hyvinvointialueen johto

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila, kirsi.varhila@sata.fi, p. 044 707 7910
Hyvinvointialuejohtajan assistentti Sari Vainio, sari.vainio@sata.fi, p. 044 707 7664

Johtoryhmä

Satakunnan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen vastuulla olevien palveluiden ja tehtävien järjestämisen ja tuottamisen kokonaisjohtamista varten
hyvinvointialuejohtaja nimeää monialaisen johtoryhmän ja määrää sen kokoonpanon ja tehtävät.

Henkilöstöllä on kaikissa hyvinvointialueen, toimialueen ja vastuualueen johtoryhmissä yksi edustaja.

Johtoryhmän jäsenet

  • Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila, puheenjohtaja
  • Sote-johtaja Sari Rantanen
  • Toimialuejohtaja, konsernipalvelut Tero Mäkiranta
  • Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen
  • Järjestämisjohtaja Marika Lanne
  • Henkilöstön edustaja Karoliina Tala
  • Muutosjohtaja Anneli Lehtimäki

Lisäksi pysyvänä asiantuntijana hallintojohtaja Anna Alarautalahti-Heurlin sekä viestintäpäällikkö Sini Gahmberg.

Johtoryhmän sihteerinä toimii Sari Vainio.