Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto äänesti palveluverkon kehittämisen periaatteista

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui 25.9. ylimääräisessä kokouksessa päättämään palveluverkon kehittämisen periaatteista.

Aluehallitus kokoontui ennen aluevaltuuston kokousta ja kävi periaatteet läpi kohdittain. Edellisen valtuuston kokouksen jälkeen periaatteisiin tuli tarkennuksia. Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että alla olevat palveluverkon kehittämisen periaatteet ohjaavat hyvinvointialueen asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden palveluverkon suunnittelua:

  1. Lähipalveluita tuotetaan asukkaiden palvelutarvetta vastaten.
  2. Sosiaali- ja terveyspalveluista luodaan alueellisia toiminnallisia kokonaisuuksia (sote-keskusverkosto) riittävällä väestöpohjalla.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kootaan suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista.
  4. Digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla lisätään palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
  5. Henkilöstön saatavuus otetaan huomioon palveluverkon muodostumisessa.
  6. Palveluverkon on mukauduttava taloudellisen tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kokouksessa keskustan valtuustoryhmän Joonas Immonen esitti, että kohtaan 1 lisätään: jatkossa jokaisessa Satakunnan hyvinvointialueen kunnassa on vähintään yksi kiinteä toimipiste, jonka palvelut vaihtelevat palvelutarpeen mukaan. Esitystä kannatti Niina Valtanen. Äänestyksen jälkeen äänin 46 (jaa) – 23 (ei) aluehallituksen esitys hyväksyttiin.

Keskustan Joonas Immonen esitti puheenvuorossa myös, että kohdan 5 otsikko muutetaan seuraavaan muotoon: vahvistetaan toimia henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi kokohyvinvointialueella. Esitystä kannatti Niina Valtanen. Äänestyksen tuloksena äänin 45 (jaa) – 24 (ei) aluehallituksen esitys hyväksyttiin.

Lisäksi Joonas Immonen esitti, että kohtaan 5 lisätään periaate: sitoutetaan henkilöstö hyvällä johtamisella ja antamalla pitkän aikavälin näkymä palvelujen tuottamisesta koko toimialueella. Esitystä kannatti Niina Valtanen. Äänestyksen jälkeen äänin 45 (jaa) – 24 (ei) aluehallituksen esitys hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Joonas Immosen esitti, että periaatteiden viimeinen kohta muutetaan muotoon: palveluverkkoon tehtävät keskeiset muutokset esitellään aluevaltuustolle ja aluevaltuusto päättää niistä talousarvio- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Esitystä kannatti Niina Valtanen. Äänestyksen jälkeen äänin 35 (jaa) – 34 (ei) aluehallituksen esitys hyväksyttiin.