Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Satakuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen sekä terveyserojen kaventaminen on laajaa yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Hyvinvointialueella ja alueen kunnilla on yhteinen vastuu asukkaiden hyvinvointia vahvistavasta toiminnasta. Hyvinvointialue tukee kuntia, järjestöjä ja muita alueen toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (hyte). Hytellä on merkittävä potentiaali kustannusten hillitsemisessä pitkällä tähtäimellä. 

Satakunnan hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallisesta kehittämisestä ja koordinaatiosta vastaa HYTE-yksikkö. Hyvinvointialueella tuetaan ammattilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista, lisätään toimijoiden välistä keskinäistä yhteistyötä sekä jalkautetaan hyte-toimintamalleja ja käytänteitä. Hyte-työ perustuu alueellisesta hyvinvointikertomuksesta nousevaan väestön terveydentilaan sekä sen pohjalta hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuihin painopisteisiin.

Yhteystiedot

Pauliina Hietasalo

HYTE-johtaja

pauliina.hietasalo@sata.fi

044 701 3221

Laura Ramstadius

HYTE-koordinaattori, elintapaohjaus

laura.ramstadius@sata.fi

044 711 4369

Tellu Rosenqvist

HYTE-koordinaattori, ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, lähisuhdeväkivallan ehkäisy

tellu.rosenqvist@sata.fi

044 701 0579

Mira Heimo-Mulinga

HYTE-koordinaattori, järjestöyhteistyö, osallisuuden ja kokemusosaamisen edistäminen

mira.heimo-mulinga@sata.fi

050 305 2284

Outi Lähteenlahti

HYTE-koordinaattori, kulttuurihyvinvointi

outi.lahteenlahti@sata.fi

050 473 5264

Jenni Jokiranta

HYTE-koordinaattori, hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyö, kuntayhteistyö

jenni.jokiranta@sata.fi

050 473 5439

Voit ottaa yhteyttä kaikissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioissa sähköpostilla hyte@sata.fi.