Siirry sisältöön

Arviointikertomus 2023

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta hyvinvointialuelain mukaisesti arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta on 7.5.2024 kokouksessaan saattanut aluevaltuustolle tiedoksi vuoden 2023 arviointikertomuksen. Arviointikertomuksen esittelee valtuustolle tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heli Lukka ja se käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston kokouksessa 10.6.2024.

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on arviointisuunnitelman mukaisesti käsitellyt mm. seuraavia aiheita: konsernipalvelujen toimialueelta tekniset palvelut sekä henkilöstöpalvelut, strategia ja järjestäminen vastuualueelta TKIO –toiminta, ikääntyneiden palvelut, pelastuslaitos, hyvinvointialueen toiminta ja talous sekä hyvinvointialueen johtaminen. Arviointityön näkökulmana on ollut toiminnan kehittäminen.

Tutustu vuoden 2023 arviointikertomukseen