Siirry sisältöön

Palveluntuottajien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla/potilaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokaisen palveluntuottajan vastuulla on huolehtia, että tämä toteutuu. Lisäksi hyvinvointialue palveluiden järjestäjänä toteuttaa palveluiden valvontaa. Valvonnan tehtävänä on varmistaa, että asiakkaan oikeus tasalaatuisiin palveluihin ja hyvään kohteluun toteutuvat. Valvonta kohdistuu sekä yksityisiin, ostopalveluihin että hyvinvointialueen itse tuottamiin palveluihin. Valvonnalla huolehditaan myös, että lakeja ja sopimuksia noudatetaan.   

Valvontatyötä toteuttaa hyvinvointialueen valvontayksikkö, mikä vastaa hyvinvointialueen järjestäjätason omavalvonnasta, ohjaa ja valvoo sekä hyvinvointialueen itse tuottamia palveluita, että hyvinvointialueella toimivia yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita.  

Valvontayksikössä työskentelevät valvontakoordinaattorit toteuttavat palvelutuotannon ennakoivaa ohjausta ja valvontaa, suunnitelmallista valvontaa ja reaktiivista jälkikäteistä valvontaa. Koordinaattorit myös neuvovat ja ohjaavat palveluntuottajia sekä asiakkaita. Näin pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta lainsäädännön, ohjeistusten ja sopimusten mukaisesti. 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Satakunnan hyvinvointialue on ottanut käyttöön PSOP palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (Parasta Palvelua). Palveluseteleiden käyttöönotto PSOP:ssa tapahtuu vaiheittain. PSOP järjestelmän kautta hallinnoidaan palveluseteliprosessia palveluseteleiden myöntämisestä palvelutapahtumien kirjaamiseen ja laskutukseen. Palveluseteli on yksi tapa järjestää palveluita ja päätös palvelusetelin myöntämisestä tehdään hyvinvointialueella palvelun tarpeen arvioon perustuen.

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan PSOP järjestelmässä hakeutumalla haluttuun palveluun. Palvelusetelituottajaksi hakeutuessaan palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista tutustu huolellisesti palvelua käsittelevään sääntökirjaan.

Linkki Parasta palvelua sivustoon:

Yleisiä ohjeita hakemuksen täyttämiseen

PSOP järjestelmässä hakemukseen täytetään yrityksen tiedot, laskutustiedot, toimipaikan tai toimipaikkojen tiedot sekä toimipaikkakohtaiset hinnastot. Hinnaston lisätieto- kohtaan tulee kirjoittaa tieto millä alueella tai alueilla palvelua tuotetaan. Hakemukseen liitetään sääntökirjassa pyydetyt liiteasiakirjat.  Varmista liitettävien asiakirjojen vastaavuus sääntökirjaan ja asiakirjojen ajantasaisuus. Sääntökirjan lopussa on ”Seloste henkilötietojen käsittelytoimista”- liite. Liitteen kaksi viimeistä sivua koostuvat ”Käsittelytoimien kuvaus”- lomakkeesta, joka palvelusetelituottajaksi hakeutuvan tulee täyttää ja liittää hakemukseen. Kopioi lomakkeen sisältö ja täydennä tiedot. Liitä tiedosto hakemukseen.

Satakunnan hyvinvointialue hyväksyy palvelusetelituottajat. Puutteellisesti tai virheellisesti täytetyt hakemukset joudutaan palauttamaan takaisin palveluntuottajalle täydennettäväksi ja hakemuksen käsittely aloitetaan alusta.


HUOM. Loma-aikana kesä-heinäkuussa hakemuksien käsittelyssä saattaa ajoittain olla viivettä.

Ohjeita PSOP-järjestelmän käyttöön voit katsoa:

Hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät Parasta palvelua -sivuston palveluntuottajien vertailusta.

Tarvittaessa lisätietoja saat ottamalla yhteyttä psop@sata.fi. Sisällytä viestin otsikkoon, mitä palvelua viestisi koskee.

Palveluseteleiden arvot

Sääntökirjat

PSOP kilometrikorvaushakemuksen liite

Laatuportti

Lisätietoa tulossa.

Laatuportin käyttäjäkoulutuksen tallenne on katsottavissa alla olevasta linkistä. Tallenteen katsominen vaatii salasanan. Salasana toimitetaan palvelutuottajille valvontatiedon yhteydessä.

Yhteystiedot

Katri Siiri-Valovirta

Vs. valvonta- ja laatujohtaja

katri.siiri-valovirta@sata.fi

044 701 3411

Essi Hällynen

Vs. valvontapäällikkö

essi.hallynen@sata.fi

044 701 2030

Valvontakoordinaattorit

Lastensuojelunvalvonta

Minna Valli

Valvontakoordinaattori

minna.m.valli@sata.fi

041 732 2572

Mari Virkkunen

Valvontakoordinaattori

mari.virkkunen@sata.fi

041 732 2573

Vammaispalveluiden valvonta

Heidi Eloranta

Valvontakoordinaattori

heidi.eloranta@sata.fi

041 732 2412

Marika Paunu

Valvontakoordinaattori

marika.paunu@sata.fi

050 473 5357

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden valvonta

Sari Vihervuori

Valvontakoordinaattori

sari.vihervuori@sata.fi

041 732 2569

Ikääntyneiden palveluiden valvonta

Saara Vajavaara

Valvontakoordinaattori

saara.vajavaara@sata.fi

044 747 5827

Helena Myllymäki

Valvontakoordinaattori

helena.k.myllymaki@sata.fi

044 701 6336

Terveyspalveluiden valvonta

Juha Lepistö

Valvontakoordinaattori

juha.lepisto@sata.fi

041 732 2571

Heli Salo-Kivinen

Valvontakoordinaattori

heli.salo-kivinen@sata.fi

050 517 1022