Siirry sisältöön

Palveluverkon uudistamisella turvataan satakuntalaisten palvelut

Uutinen

Palveluverkkotyön tavoitteena on ollut valmistella esitys siitä, millä laajuudella ja alueellisella kattavuudella Satakunnan hyvinvointialue tarjoaa palvelut toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Työtä on jatkettu palveluiden järjestämistapojen tarkastelulla ja palveluverkon mallintamisella.

– Nyt valmistunut loppuraportti on toiminnallinen ja taloudellinen esitys, joka tulee ohjaamaan palveluverkon suunnittelua aina vuoteen 2040 asti, projektijohtaja Kalevi Mäkipää sanoo.

Palveluverkon uudistamisella vastataan kasvavaan palvelutarpeeseen, palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, henkilöstön riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillintään. Palveluverkkotyöllä turvataan satakuntalaisten palvelut ja tavoitellaan yhä laadukkaampaa tapaa palvella asiakkaita.

Palvelukanavat asiakkaalle monipuolistuvat ja rikastuvat

Satakunnan mittakaavassa on kyse asteittaisesta palveluverkon muotoilusta väestön palvelutarpeen mukaisesti. Satakunnan laajuisessa sote-palveluiden verkostossa asiakas saa palvelunsa yhdellä yhteydenotolla monikanavaisesti toteutettuna.

Tulevaisuudessa sote-palvelut tuotettaisiin Satakunnan alueen laajuisessa palveluverkostossa, jossa on sote-keskuksia sekä niiden yhteydessä perhekeskuksen ja ikäkeskuksen palveluita sekä mahdollisesti kuvantamis- ja laboratoriopalveluita. Toimipisteitä siirrettäisiin jo olemassa oleviin toisiin toimipisteisiin, joitakin toimisteitä suljettaisiin, mutta tilalla olisi aina osoitettuna korvaavaa palvelua eli esimerkiksi digipalvelua, liikkuvaa palvelua tai muu kiinteä toimipiste.

Palveluverkon tiivistämisen yhteydessä kehitetään ja otetaan käyttöön uusia verkostomaisia palvelumuotoja. Palvelut ovat enenevästi digitaalisia ja liikkuvia, eikä käyntejä toimipisteessä tarvita kuin harvoin. Tavoitteena on, että asiakas saa enenevässä määrin palveluita suoraan kotiinsa.

Kaikkialla Satakunnassa on edelleen olemaan väestön palvelutarpeen mukaisia palveluita, joita ovat kotiin annettavat palvelut, digipalvelut, liikkuvat palvelut, puhelinpalvelut ja käynnit toimipisteissä. Kaikkien satakuntalaisten pitää saada tarvitsemansa palvelut, mutta kaikille ei jatkossakaan tarjota palveluita samalla tavalla. Asiakkaan näkökulmasta palvelukanavat monipuolistuvat ja rikastuvat, kun enemmän liikkuvaa ja digitalisoitua palvelua tulee asiakkaan lähelle.

Nykyisellä palveluverkolla ei voida jatkaa

Nykyinen palveluverkko nykymuodossaan ei toiminnallisesti ja taloudellisesti vastaa Satakunnan hyvinvointialueen tapaa tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Hyvinvointialue tarvitsee merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja uudenlaisia tekemisen tapoja, jotka parantavat tuottavuutta pysyvästi. Systemaattista uudistumista tarvitaan koko hyvinvointialueen laajuisesti.

Optimaalisella toimipisteiden tiivistämisellä voidaan nostaa tilojen käyttöastetta ja siten vähentää kustannuksia. Kiinteiden toimipisteiden tiivistäminen lisää maltillisesti asiakkaiden matka-aikoja palvelupisteeseen, joissa tarjottavat palvelut monipuolistuvat nykyisestä. Muutos parantaa myös palveluiden saatavuutta. Hyötynä nähdään myös paloasemaverkon hyödyntämisen mahdollisuus esimerkiksi liikkuvien palveluiden henkilöstön kokoontumispaikkana.

Palvelut tuotetaan riittävän suurissa yksiköissä, jotka ovat perusteltavissa potilasturvallisuuteen, osaamiseen, palvelun laatuun ja toimintavarmuuteen liittyvillä tekijöillä sekä hyödyttävät asiakasta ja henkilöstöä. Toiminnallista muutosta valmistellaan hyvinvointialueen muutosohjelmassa, jossa huomioidaan henkilöstön saatavuus ja riittävyys.

Löydät palveluverkkoselvityksen loppuraportin palveluverkkoselvityksen sivulta.