Siirry sisältöön

Hoitoonpääsy sote-palveluissa

Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (hoitotakuu). Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitoonpääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat. Hyvinvointialueen pitää julkaista verkkosivuillaan tietoa hoitoon pääsystä ja odotusajoista.

  • Terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön pitää saada yhteys arkisin saman päivän aikana.
  • Kiireettömän sairaanhoidon ensimmäinen hoitotapahtuma on järjestettävä arviointia seuraavien 14 vuorokauden aikana, jos hoitoon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uusien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen.
  • Enimmäisajat eivät koske hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, käyntejä perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanotolla eikä hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan 22 §:ssä tarkoitetun tai muuten terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi.

Tietoa kiireettömään hoitoon pääsystä Satakunnan hyvinvointialueella

Erikoissairaanhoidon odotusajat

Tiedot päivitetään tälle sivulle.