Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen lomakkeet

Tälle sivulle on koottu Satakunnan hyvinvointialueen lomakkeet. Voit täyttää lomakkeen tietokoneella tai tulostaa lomakkeen ja täyttää pyydetyt kohdat käsin. Lähetä lomake postitse osoitteeseen, joka on merkitty lomakkeeseen.

Voit pyytää omaa hoitoasi tai sairaalassaoloasi koskevia tietoja lomakkeella

Voit pyytää asiakas- tai potilastietojasi seuraavalla lomakkeella:

Voit tehdä asiakas- ja potilastietojesi lokitietopyynnön. Lokitiedoista selviää tietojasi käyttäneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tee pyyntö seuraavalla lomakkeella:

Voit pyytää virheen oikaisemista tai antaa muistutuksen

Jos koet, että tiedoissasi on virheitä, voit pyytää korjaamaan ne seuraavalla lomakkeella:

Jos koet, että hoito tai kohtelu ei ollut asiallista, voit tehdä muistutuksen seuraavalla lomakkeella:

Voit pyytää vainajan terveystietoja

Voit tehdä vainajan terveystietoja koskevan pyynnön seuraavalla lomakkeella: