Siirry sisältöön

Palveluverkkoselvityksen nykytilanneanalyysi on valmistunut – Keskeisintä on väestön palveluntarve

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkotyössä on nyt selvitetty sosiaali- ja terveyspalvelupisteet, paloasemat, palvelutarjonta, toteutunut ja tuleva väestönkehitys ja sote-kiinteistöjen rakennustekninen tilanne.

Nykytilaselvityksen raportti valmistui 4.4.2023. Raportti tuottaa tietoa päätöksentekoon siitä, millä laajuudella ja alueellisella kattavuudella Satakunnan hyvinvointialue tarjoaa palveluita toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

– Satakunnan hyvinvointialue järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita satakuntalaisille asiakkailleen ja muille palveluita tarvitseville ensisijaisesti väestön palveluntarpeen mukaisesti, projektijohtaja Kalevi Mäkipää kertoo.

Palveluverkkotyössä otetaan huomioon myös väestön palvelutarpeiden erot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien satakuntalaisten pitää saada yhdenvertaisesti tarvitsemansa palvelut, mutta kaikille ei jatkossakaan tarjota palveluita samalla tavalla.

Palveluiden järjestämisen tavat tulevat tarkasteluun työn seuraavassa vaiheessa. Palvelut tuotetaan jatkossa monin eri tavoin. Pidemmällä tulevaisuudessa palveluita tarjotaan yhä enemmän digitaalisesti ja mobiilisti. Palvelut voivat olla myös liikkuvia, kuten esimerkiksi kotisairaala, suun terveydenhuolto, näytteenotto ja hoitajavastaanotto.

Toimitiloja on noin 33 % kansallista keskiarvoa enemmän

Paikkatieto- ja väestöpohja-analyysissä tarkasteltiin hyvinvointialueen nykyisiä toimipaikkoja sekä palvelukysyntään vaikuttavan alueellisen väestömäärän kehitystä. Noin 90 % satakuntalaisista asuu 10 minuutin automatkan päässä lähimmistä sote-palveluista. Satakunnassa palveluita tuotetaan lähes 750 toimitilassa, jotka luovat nykyisten palveluiden toimintaedellytykset ja sitovat palvelut tiettyihin sijainteihin. Toimitilojen huoneala asukasta kohden on Satakunnassa noin 33 % kansallista keskiarvoa enemmän.

Tulevaisuus luo haasteita palveluiden järjestämiseen. Väestö vanhenee koko maassa sekä Satakunnassa vähenee, mutta ei tasaisesti. Väestö tulee keskittymään entistä enemmän maakunnan paikalliskeskuksiin eli kaupunkeihin ja maaseututaajamiin. Työikäisiä on suhteessa vähemmän ja samalla vanhusväestön määrä kasvaa. Maahanmuutto voi vahvistaa Satakunnan työikäisen väestön ja työvoiman kehitystä.

Palveluiden tuottaminen on mahdollista uusin silmin

Teknisessä rakennusanalyysissä keskityttiin hyvinvointialueen rakennusvarallisuuden sekä vuokrasopimusten tarkasteluun. Rakennusanalyysissä kuvattiin nykyisiin rakennuksiin liittyviä teknisiä ominaisuuksia, investointitarpeita sekä tilakustannuksia, joita voidaan käyttää muodostettaessa palvelutarpeita vastaavaa tulevaisuuden palveluverkkoa.

Hyvinvointialueen käytössä olevista tiloista aiheutuvat tilakustannukset ovat yhteensä noin 75 M€ vuodessa. Kunnilta ja markkinoilta vuokrattujen tilojen vuosikustannukset ovat noin 52 miljoonaa euroa ja omien toimitilojen käyttövuosikustannukset noin 23 miljoonaa euroa. Kuukausitasolla hyvinvointialueen vuokrakustannukset ovat 6,3 miljoonaa euroa. Palveluiden tuottamista on mahdollista tarkastella hyvinvointialuetasoisesti ja vuokrasopimuksista johtuvalla tilankäytön sopeuttamisella.

Työ jatkuu palveluverkon mallintamisella ennen aluevaltuuston päätöksentekoa syksyllä 2023.