Siirry sisältöön

Strategia

Satavarmaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, lähellä ihmistä

Satakunnan hyvinvointialueen strategia kuvattuna piirroksella. Kuvassa arvot sekä kuvituksena ensihoitaja, hoitaja, asukas sekä satakuntalaista maisemaa.

Satakunnan hyvinvointialueella on laadittu yksi hyvinvointialuestrategia, jota täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat. Hyvinvointialuestrategian lähtökohtana ovat satakuntalaiset asukkaat ja heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa. Strategiassa asetamme toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita erityisesti vuosille 2023 – 2025.

Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (laki hyvinvointialueesta, 41 §). Strategian perustana on arvio Satakunnan tilanteesta, väestön palvelutarpeista sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista. Toiminnan ja resurssien yhteen sovittaminen on keskeinen näkökulma strategiatyössä.

Satakunnassa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §) sisältyy hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen. Näin keskeisistä suunnitelmista muodostuu selkeä ja hallittu strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus.

Väestöryhmiä ja palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tarkentuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa. Pelastustoimen palvelutasopäätöksestä valtuusto päättää erikseen (laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §)

Arvot

  • Palvelemme yhdenvertaisesti
  • Kohtaamme inhimillisesti
  • Toimimme ammatillisesti
  • Uudistamme vastuullisesti

Strategia