Siirry sisältöön

Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamo

Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamo palvelee hyvinvointialueen asukkaita sekä viranomaisia ja muita organisaatioita asioiden vireille saattamisessa ja saapuvien asiakirjojen kirjaamisessa. Kirjaamo ottaa vastaan ja rekisteröi hyvinvointialueelle osoitetut paperiset ja sähköiset hallinnolliset asiakirjat, kuten oikaisuvaatimukset, lausuntopyynnöt ja tietopyynnöt. Kirjaamo toimittaa asian käsiteltäväksi oikealle taholle. Kirjaamosta voit kysyä tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheesta.

Voit asioida kirjaamon kanssa sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai Suomi.fi-viestit-palvelussa. Suomi.fi-viestillä voit lähettää kirjaamoon myös arkaluontoisia henkilötietoja. Jos haluat asioida kirjaamossa henkilökohtaisesti, otathan yhteyttä puhelimitse ennen tuloasi.

Jokaisella on oikeus saada tieto hyvinvointialueen julkisista asiakirjoista. Voit tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön vapaamuotoisella pyynnöllä kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Pyydettävän asiakirjatiedon sisältö on yksilöitävä riittävästi. Voit käyttää tietopyynnön yksilöimisessä apunasi asiakirjajulkisuuskuvausta. Voit myös pyytää kirjaamosta apua tietopyynnön yksilöimiseen. Jos pyydät salassa pidettäviä tietoja asianosaisjulkisuuden perusteella, sinun täytyy pyynnön yhteydessä selvittää oikeutesi salassa pidettävän tiedon saantiin.

Jos asiasi koskee hoitoasi tai saamaasi palvelua, olethan yhteydessä suoraan kyseiseen yksikköön. Kirjaamo ei vastaa hoitoa ja ajanvarauksia koskeviin tiedusteluihin.

Kirjaamon palvelu on maksuton. Asiakirjajäljennöksistä voidaan periä asiakirjahinnaston mukainen maksu.

Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori
Käyntiosoite: Sairaalantie 3 (A6), 28500 Pori
Puhelinnumero: 0447077781
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sata.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.00.

Arkisto

Satakunnan hyvinvointialueen arkisto huolehtii koko alueen asiakirjojen asianmukaisesta säilytyksestä ja tuhoamisesta sekä tietoihin liittyvästä tietopalvelusta. Potilas- ja asiakastiedot Satakunnan alueen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyivät Satakunnan hyvinvointialueelle, joten voit pyytää myös vanhoja potilas- ja asiakastietojasi keskitetysti hyvinvointialueen arkistosta.

Potilas- ja asiakastietoja koskevat tietopyynnöt toimitetaan keskitetysti arkistoon joko postitse, suojatulla sähköpostilla tai Suomi.fi-viestit-palvelun kautta. Arkisto antaa tietopyyntöihin liittyvää neuvontaa arkiston puhelinpalvelusta arkisin klo 9-14. Arkistossa ei voi asioida paikan päällä.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen löydät täältä: Tietopyyntölomakkeet – Satakunnanhyvinvointialue. Omien tietojen tarkistusta voi pyytää myös vapaamuotoisella pyynnöllä Suomi.fi-viestillä tai postitse allekirjoitetulla pyynnöllä. Pyynnöstä tulee käydä selkeästi ilmi

  • pyytäjän henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
  • koskeeko pyyntö sosiaalihuollon vai terveydenhuollon tietoja
  • ajanjakso, jolta tietoja pyydetään
  • kotikunta sinä ajanjaksona, jota pyyntö koskee
  • hoitanut yksikkö tai palveluyksikkö

Tietopyynnön mahdollisimman tarkka erittely nopeuttaa pyynnön käsittelyä.

Toimitamme pyydetyt tiedot postitse mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä.

Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi siitä, kun olemme vastaanottaneet tietopyynnön. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen tai laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Saat lähtökohtaisesti tietosi maksutta. Hyvinvointialue voi poikkeustapauksissa periä asiakirjahinnaston mukaisen maksun.

Satakunnan hyvinvointialueen arkiston yhteystiedot

Postiosoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Puhelinnumero: 02 627 7634 Sähköpostiosoite: arkisto@sata.fi