Siirry sisältöön

Muutosohjelma

Satakunnan hyvinvointialueella on käynnissä muutosohjelma, jonka tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen palvelutoimintaa ja -rakenteita, ja sitä kautta parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on palvelutoiminnan ja talouden sopeuttaminen valtion rahoitusta vastaavaksi.

Aluehallitus hyväksyi muutosohjelman 28.8.2023. Ohjelma toteutetaan vuosina 2023–2025.

Muutosohjelma takentuu neljästä muutoskokonaisuudesta:

1. Palvelemme​ yhdenvertaisesti

1.1. Toiminnan painopiste on kevyessä ja varhaisen vaiheen​ tuessa

1.2. Painopiste on siirretty erikoissairaanhoidosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa

1.3. Hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apua​yhdellä yhteydenotolla

1.4. Palveluverkko on sovitettu​ palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn

1.5. ICT ja digipalveluita kehitetään osana palvelutoimintaa

2. Kohtaamme​ inhimillisesti

2.1. Asiakkaan omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin​ ylläpitoa tuetaan

2.2. Asiakkaat luottavat palveluihin ja niiden jatkuvuuteen ja osallistuvat kehittämiseen

2.3. Hyte-yhteistyötä tehdään tiivisti yhteistyössä kuntien ja​ järjestöjen kanssa

3. Toimimme​ ammatillisesti

3.1. Satakunta on veto- ja pitovoimainen työnantaja

3.2. Satakunnalla on työnantajana yhtenäinen kulttuuri ja toimintamallit

3.3. Johtamis- ja esihenkilötaidot ovat organisaatiossa erinomaisella tasolla

3.4. Henkilöstöresurssien kohdistaminen ja työnjako tukevat palvelujen tuottamista

4. Uudistamme​ vastuullisesti

4.1. Organisaation rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa, ja organisaatiossa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen

4.2. Organisaatiolla on vankka sisäinen tietopohja tiedolla​ johtamisen tueksi

4.3. Tuotantotapoja järkevöitetään ja hankintojen keskittämistä ja skaalaetuja hyödynnetään täysimääräisesti​

4.4. Yhteistyötä tehdään tiivisti YTA-alueella ja muiden hyvinvointialueiden kanssa

Materiaalit