Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys alkaa kiinteistökäynneillä

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoselvitykseen tarvittavan tiedon kerääminen toimipisteiden ja rakennusten nykytilanteesta on aloitettu.

Projekti on käynnistetty kunnilta ja kuntayhtymiltä vuokratuista sote-kiinteistöistä, jotka tullaan käymään läpi. Käyntejä tehdään myös joihinkin pelastuslaitoksen ja vapaapalokuntien kiinteistöihin. Käyntien lisäksi ohjausryhmä aloittaa työnsä helmikuun alussa.

Tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävät palvelut

Strategisen palveluverkkotyön tavoitteena on Satakunnan hyvinvointialueen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävien palveluiden laajuuden ja kattavuuden selvittäminen, missä otetaan huomioon väestön palvelutarpeen erot sekä digitaalisten lähipalveluiden mahdollisuudet.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan paikkatieto- ja väestöpohja-analyysi, jossa selvitetään hyvinvointialueella nykyisin tuotettavien palveluiden, väestöpohjan, asiakkaiden ja ammattihenkilöstön määrä kokonaisuudessaan sekä toimipisteiden ja rakennusten nykytilanne, etäisyydet ja saavutettavuus.

Teknisessä rakennusanalyysissä kootaan yhteen Satakunnan hyvinvointialueen hallinnoimien julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen jälleenhankinta-arvo, kuntoluokka, tekninen arvo, arvioidut peruskorjausten ajankohdat ja -korjausten kustannukset sekä toteutetaan vuokra- ja käyttökustannusten simulointi.