Siirry sisältöön

Aluehallitus jatkoi palveluverkoston kehittämisen periaatteiden valmistelua

Uutinen

Aluehallitus jatkoi 25.9. kokouksessaan sote- ja pela-palveluiden tulevaisuuden toiminnallisen palveluverkoston kehittämisen periaatteita vuoteen 2040. Edellisen valtuuston kokouksen jälkeen periaatteisiin tuli lisää tarkennuksia. Aluehallitus kävi läpi periaatteet läpi kohdittain:

  1. Lähipalveluita tuotetaan asukkaiden palvelutarvetta vastaten.
  2. Sosiaali- ja terveyspalveluista luodaan alueellisia toiminnallisia kokonaisuuksia (sote-keskusverkosto) riittävällä väestöpohjalla.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kootaan suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista.
  4. Digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla lisätään palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
  5. Henkilöstön saatavuus otetaan huomioon palveluverkon muodostumisessa.
  6. Palveluverkon on mukauduttava taloudellisen tilanteen edellyttämällä tavalla.

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että nämä palveluverkon kehittämisen periaatteet ohjaavat hyvinvointialueen asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden palveluverkon suunnittelua.

Aluehallitus keskusteli aluevaltuuston palveluverkkoon liittyvästä toimivallasta. Voimassa olevan lain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuuston päätäntävaltaan kuuluu talousarvio- ja taloussuunnitelma. Palveluverkon keskeiset muutokset sisältyvät talousarvio- ja taloussuunnitelmaan, ja ne tulevat päätettäväksi aluevaltuustossa käsittelyn yhteydessä. Lain ja Satakunnan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kunkin toimielin päättää niistä asioista, johon niillä on toimivalta. Hallintosäännön uudistamisprojekti on nyt käynnistynyt tavoitteena ottaa se käyttöön seuraavalle valtuustokaudelle.

Palveluverkon uudistamisella vastataan kasvavaan palvelutarpeeseen, palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, henkilöstön riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillintään. Palveluverkkotyöllä turvataan satakuntalaisten palvelut ja tavoitellaan yhä laadukkaampaa monikanavaista ja verkostomaista tapaa palvella asiakkaita. Väestön palveluntarve on ensisijaista. Palveluverkon valmistelussa otetaan huomioon satakuntalaisten palvelutarpeet sekä tarpeiden erot.

Palvelut tuotetaan jatkossa monin eri tavoin. Tulevaisuudessa palvelut voivat olla enenevästi digitaalisia ja liikkuvia. Palveluita ovat muun muassa kotiin annettavat palvelut, digitaaliset palvelut, liikkuvat palvelut, puhelinpalvelut ja käynnit toimipisteissä.

Tammi-elokuun 2023 talouskatsaus

Satakunnan hyvinvointialueen tammi-kesäkuun kirjanpidon toteuman perusteella tilinpäätösennuste vuoden 2023 tuloksesta on alijäämäinen 55,2 Me. Satakunnan palvelutarve ja resurssit eivät pysy tasapainossa ilman muutosohjelmassa ja palveluverkossa tulevaisuudessa toteutettavia muutoksia. Hyvinvointialueen toiminta täytyy sopeuttaa rahoituksen mukaiseksi. Kustannuskasvua on hillittävä ja kustannuksia leikattava, jotta hyvinvointialue pysyy lain määrittämissä raameissa.