Siirry sisältöön

Hoitotyö

Hoitotyötä toteutetaan Satakunnan hyvinvointialueella eri toimintaympäristöissä, kuten sairaalan poliklinikoilla, osastoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, avoterveydenhuollon sote-keskuksissa, perhekeskuksissa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja myös asiakkaan kotona.

Hoitotyön näyttöön perustuva kehittäminen

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon käyttöä potilaan hoidossa ja hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttavaksi todettuja menetelmiä ja käytäntöjä.

Näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi Satakunnan hyvinvointialue toimii yhteistyössä eri yliopistojen hoitotieteellistä tutkimusta tuottavien yksiköiden, ammattikorkeakoulujen sekä Hoitotyön tutkimussäätiön ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen(siirryt toiseen palveluun) kanssa.

Hoitotyön kehittäminen perustuu Satasairaalan osalta Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille 2020-2023(siirryt toiseen palveluun) kirjattuihin tavoitteisiin.  Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteistoiminta-alueen hoitotieteellinen tutkimusohjelma(siirryt toiseen palveluun) ohjaa osaltaan hoitotieteellisestä tutkimusta ja hoitotyön kehittämistä. JBI-tietokannat ja Käypä hoito -suositukset(siirryt toiseen palveluun) tuovat tutkitun tiedon lähelle jokaista hoitotyön tekijää.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on osa laadukasta ja korkeatasoista hoitoa. Tietoa potilasturvallisuudesta saat Sosiaali- ja terveysministeriön sivustolta(siirryt toiseen palveluun) sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivustolta(siirryt toiseen palveluun).

Hoitotyön laadukas kirjaaminen varmistaa osaltaan asiakkaan- ja potilaan tiedonsaantia. Hoitotyön kirjaaminen Satakunnan hyvinvointialueella perustuu osittain kansalliseen hoitotyön rakenteiseen kirjaamismalliin FinCC luokitukseen(siirryt toiseen palveluun). Osassa vuodeosastojamme on käytössä hoitoisuusluokitusjärjestelmä(siirryt toiseen palveluun).

Tutustu hoitotyön kehittämishankkeisiin

Hoitotyön uutiset

Erityis- ja sairaalapalvelujen kliinisen hoitotyön asiantuntijat toimittavat neljä kertaa vuodessa Hoitotyön uutiset –julkaisun. Uutisissa kerromme lyhyesti hoitotyön hyvistä käytännöistä ja ajankohtaisesta näyttöön perustuvasta kehittämisestä.