Siirry sisältöön

STEPPI2 –hanke

Terveyttä tuottava perushoito, STEPPI 2 –verkosto 2021-2025

Terveyttä edistävä perushoito, STEPPI -hanketta on toteutettu vuosina 2016-2020 useissa terveysalan organisaatioissa, oppilaitoksissa sekä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Hankkeen lähtökohtana on ollut tieto siitä, että potilaan perushoito on yksi hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden perustekijöistä ja se vaatii panostusta. Hyvällä ja laadukkaalla perushoidolla voidaan edistää potilaan terveyttä sekä ehkäistä sairastumista tai vähentää sairauden aiheuttamaa haittaa. Perushoidon laatu liittyy myös kiinteästi siihen, minkälaisena potilas kokee saamansa terveyspalvelun ja hoidon laadun.

Perushoitoon kuuluu potilaan turvallisuudesta, yksityisyydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, inhimillinen kohtaaminen ja kommunikaatio sekä liikkumisesta, hengityksestä, henkilökohtaisesta hygieniasta, pukeutumisesta, ravitsemuksesta sekä nukkumisesta ja levosta huolehtiminen. Perushoidossa korostuu huomion kiinnittäminen potilaan fyysisiin ja psykososiaalisiin tarpeisiin. Myös kontakti ja kohtaaminen potilaan ja hoitajan välillä on osa perushoitoa.

Satasairaala on ollut hankkeessa mukana sen alusta alkaen ja vuoden 2021 alusta on käynnistynyt hankkeen toinen vaihe STEPPI 2 –verkoston toiminta. Vuosien 2016-2020 aikana keskityimme erityisesti potilaan unen ja levon tukemisen kehittämiseen vuodeosastoilla sekä potilaan suun hoidon kehittämiseen.

STEPPI 2 verkostotoiminnan tarkoituksena on parantaa perushoidon laatua ja perushoitoon liittyvää osaamista valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että terveydenhuollon organisaatioissa tuotetaan näyttöön perustuvaa, laadukasta ja vaikuttavaa perushoitoa. Lisäksi tavoitteena on potilaan perushoitoon liittyvän ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen sekä potilaan näkökulman huomioiminen.

STEPPI 2 verkostossa kehittämistoimet keskittyvät erityisesti potilaan kohtaamiseen, kohteluun, kommunikaatioon (aktiivinen kuuntelu, kunnioittaminen, arvostus, empatia) sekä potilaan yksityisyyteen. Lisäksi tarkastellaan hoitotyön päätöksentekoa potilashoidossa, hoitajan tilannetietoisuutta sekä perushoidon toteuttamiseen liittyviin toiminta- ja menettelytapoihin. Edelleen on kuitenkin ajankohtaista jatkaa myös hoitotyön kliinisten osa-alueiden kehittämistä.

Kehittämistoiminnan keskeisinä tavoitteina vuosille 2021-2025 on:

  • Hyvän perushoidon kriteerien kehittäminen ja käytön varmistaminen vuodeosastohoidossa
  • Painehaavojen ehkäisyn ja tunnistamisen kehittäminen
  • Kriittisesti sairaan potilaan omaisten kohtaamisen ja tukemisen kehittämien
  • Potilaan kohtelun ja kohtaamisen kehittäminen
  • Potilaan unen tukemisen kehittämisen jatkaminen vuodeosastoilla
  • Potilaan kivun arvioinnin ja hoidon kehittäminen

STEPPI 2 –verkostotoiminnassa tavoitteita tullaan tarkentamaan, täydentämään ja laajentamaan kehittämistoimien edistyessä. Tarkoitus on myös laajentaa toimintaa Satakunnan hyvinvointialueella sekä tehdä tiivistä yhteistyötä alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa.

Yhteystiedot

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Marita Koivunen
Hoitotyön johtaja
puhelin 044 7077887

Johanna Hakala
Kliinisen hoitotyön asiantuntija
puhelin 050 4735701
sähköposti johanna.m.hakala(at)sata.fi

Päivi Lönnberg
Kliinisen hoitotyön asiantuntija
puhelin 050 4735558