Siirry sisältöön

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot


Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on

  • Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
  • Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
  • Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
  • Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Hakemus laaditaan tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella:

Hakemukseen liitetään aina suunnitelma. Usein edellytetään myös tieteellisen tutkimuksen vaikutuksen arvioinnin kirjaamista erillisellä lomakkeella. Lupaprosessissa arvioidaan myös muiden selvitysten, kuten eettisen lausunnon, tarve.

Tutkimusluvat ja suunnitelmat toimitetaan osoitteeseen tutkimuslupa@sata.fi. Myös tutkimuslupia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen.