Siirry sisältöön

Hoitotyön vertaiskehittämishanke HoiVerKe

Satakunnan hyvinvointia on mukana kansallisessa hoitotyön vertaiskehittämishankkeessa (HoiVerKe). Hankkeessa on tällä hetkellä mukana neljätoista sosiaali- ja terveysalan organisaatiota. Hankkeessa on tavoitteena kehittää hoitotyöhön liittyviä laatumittareita (hoitotyösensitiivisiä indikaattoreita), joilla voidaan kuvata hoitajien toiminnan vaikutusta potilaan hoidon tuloksiin. Yhteistyön tarkoituksena on potilaan hoidon laadun kehittäminen tuottamalla tietoa kehittämisen perustaksi. Mittarien kehittäminen ja käyttäminen mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen sekä kansallisen vertailutiedon käytön.

Satakunnan hyvinvointialueella seuraamme potilaisiin liittyvinä hoitotyön mittareina painehaavojen esiintymistä, potilaiden kaatumis- ja putoamistapahtumia sekä hoitotyön potilaspalautetta. Lisäksi hankkeen puitteissa seuraamme hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä ja organisaatioon ja hoitotyöhön sitoutumista vuosittaisella mittauksella. Mittarien tulosten perusteella arvioimme hoitotyön laatua, reagoimme laadun poikkeamiin sekä kehitämme päivittäistä potilashoitoa. Kansallisen vertaistiedon avulla voimme tarkastella hoitotyön laatua suhteessa muiden organisaatioiden toimintaan. Hankkeessa kehitetään ja otetaan seurantaan jatkossa uusia hoitotyön laatumittareita, kuten vajaaravitsemuksen seulonta ja tiettyjen infektioiden seuranta.

Yhteystiedot

Marita Koivunen
Hoitotyön johtaja
puhelin 044 7077887

Anne Kuusisto
Suunnittelija
puhelin 044 7079309