Siirry sisältöön

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi kuuluu kaikille!

Kulttuurihyvinvointi on sitä, että kulttuuri- ja taidekokemukset vähentävät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja lisäävät voimavaroja elämässä. Jokaisella on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden toteutuminen on kulttuurihyvinvointia. Voit pitää huolta hyvinvoinnistasi osallistumalla kulttuuritoimintaan, kuten vaikka käymällä museoissa, taidetyöpajoissa tai konserteissa.

Kulttuuri ja sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren. Kulttuurihyvinvointi osana ennaltaehkäisevää toimintaa ja elintapaohjausta voi vähentää raskaampien sote-palvelujen tarvetta ja tuoda kustannussäästöjä.

Kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksia –kuva artikkelista Lilja-Viherlampi & Rosenlöf: Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi – Theseus (2019)

Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri, taiteet ja luova tekeminen lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Kulttuuri ja taide ovat osa hyvää elämää. Jokaisella on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden täyttyminen on kulttuurihyvinvointia.

Lähde: Lilja-Viherlampi, L. & Rosenlöf, A-M. (2019): Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi. Tanskanen, I. (Ed): Taide töissä: Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä. Turun ammattikorkeakoulu.

Tutkimuksissa on havaittu, että kulttuuri- ja taidetoiminta:

  • ehkäisee ja vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta sekä tukee mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä
  • parantaa tunteiden hallintaa, resilienssiä ja vuorovaikutustaitoja
  • auttaa vähentämään ja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä
  • parantaa hoitotuloksia ja vähentää mm. kipu- ja unilääkkeiden tarvetta
  • vähentää perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä
  • parantaa sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja
  • vahvistaa kansanterveyttä ja taloudellisia kustannushyötyjä.

Lähde: Fancourt & Finn (WHO 2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping rewiev. Copenhagen

Kulttuurihyvinvoinnin toimintamalleja Satakunnan hyvinvointialueella

Kulttuuriresepti – kulttuurista iloa ja hyvinvointia arkeen!

Kulttuuriresepti on vapaalippu kahdelle henkilölle yhteen kulttuurikohteeseen. Resepti on tarkoitettu haastavassa elämäntilanteessa olevalle satakuntalaiselle. Voit mennä yksin tai pyytää mukaan oman kaverin tai vapaaehtoisen kulttuurikaverin. Kulttuurireseptin tavoitteena on voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. Kulttuuriresepti lisää kulttuurin saavutettavuutta ja mataloittaa osallistumisen kynnystä.

Lisätietoa kulttuurireseptistä löytyy täältä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kulttuuriresepti(siirryt toiseen palveluun)

Mikä on kulttuurikaveri?

Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen kanssakokija ja vertaisopas. Kulttuurikaveri voi lähteä kanssasi museoon tai muuhun kulttuurikohteeseen, jos yksin lähteminen tuntuu haastavalta. Kulttuurikaverin saa halutessaan mukaansa kulttuurivierailulle esimerkiksi Ikäkeskuksesta tai OLKA-pisteeltä.

Kulttuurireseptin palvelupolku – näin se toimii:

Kulttuurireseptin palvelupolku

Satapsykiatrian kulttuurifoorumi

Kulttuurifoorumin tavoitteena on järjestää voimauttavaa kulttuuri- ja taidetoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Työryhmään kuuluu Satasairaalan henkilökuntaa eri ammattiryhmistä, kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia yhteistyökumppanitahoilta.

Satapsykiatrian kulttuurifoorumin perustavassa kokouksessa vuonna 2019 määritellyt tavoitteet ovat:

  • edistää mielenterveyskuntoutujien elämän mielekkyyttä kulttuurin toimin
  • tehdä psyykkisen sairastamisen todellisuutta näkyväksi sekä pyrkiä vähentämään siihen liittyvää sosiaalista stigmaa kulttuurin keinoin
  • kulttuurin käyttäminen yhtenä vertaistuen muotona.

Kulttuurifoorumi on järjestänyt vuodesta 2020 alkaen mm. valokuva- ja videotaidetta sairaalaan, erilaista ryhmätoimintaa (sanataide, draama, tanssi-liiketerapia), Tanssikummien vierailuja osastoilla, kulttuurin teemapäiviä sekä taidelähtöisten menetelmien koulutusta ammattilaisille.

Kulttuurifoorumin toimintamalli on sovellettavissa myös muille toimialueille ja yksiköihin.

Lisätietoa kulttuurifoorumista: Satapsykiatrian kulttuurifoorumi | Innokylä (innokyla.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoa ja linkkejä kulttuurihyvinvoinnista

Yhteystiedot

HYTE-yksikössä koordinaattori Outi Lähteenlahti vastaa kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista. Ota yhteyttä: outi.lahteenlahti@sata.fi

Kulttuurihyvinvoinnin koordinointia ja kehittämistä tehdään yhteistyössä Kestävän kasvun Satakunta 2-hankkeen kanssa:

https://satasote.fi/hankkeet/kestavan-kasvun-satakunta-rrp-hanke/(siirryt toiseen palveluun)Satakunta – Suomen kestävän kasvun ohjelma | Innokylä (innokyla.fi)(siirryt toiseen palveluun)