Siirry sisältöön

Vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialueella toimii lakisääteiset vaikuttamistoimielimet:

  • nuorisovaltuusto
  • vammaisneuvosto
  • vanhusneuvosto.

Lisäksi hyvinvointialueella toimii elinkeino- ja järjestöneuvottelukunta.

Vaikuttamistoimielin toimii oman ryhmänsä puolestapuhujana ja vaikuttajana hyvinvointialueella. Vaikuttamistoimielin ei kuitenkaan ole varsinainen toimielin, eli sen jäsenet eivät ole hyvinvointialueen viranomaisia. Jäsenet eivät ole myöskään luottamushenkilöitä, eikä heillä siis ole virkavastuuta.

Hyvinvointialue antaa vaikuttamistoimielimille riittävästi tietoja muun muassa ajankohtaisista asioista ja tarjoaa mahdollisimman aikaisin vaikutusmahdollisuuden päätösten valmistelussa.