Siirry sisältöön

Muutosohjelma uudistaa ja parantaa Satakunnan hyvinvointialueen palvelurakennetta

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueella on käynnissä muutosohjelma, jonka tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen palvelutoimintaa ja -rakenteita, ja sitä kautta parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on palvelutoiminnan ja talouden sopeuttaminen valtion rahoitusta vastaavaksi. Ohjelma toteutetaan vuosina 2023–2025.

Tavoitteena on, että kaikki asiakasryhmät saavat tarpeisiinsa nähden oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudistumalla turvataan myös henkilöstön saatavuus, riittävyys ja hyvinvointi.

Tärkeänä tavoitteena on myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen toiminnan ja rakenteiden sekä palveluiden yhteensovittaminen.

– Hyvinvointialueella tarvitaan nopeita ja merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja uudenlaisia tekemisen tapoja, joiden kautta asiakkaiden palvelut ovat saatavilla yhdenvertaisesti, oikea-aikaisesti ja lähellä monin eri tavoin. Lisäksi palvelutuotannon kustannusten on pysyttävä valtion rahoitusta vastaavina, muutosjohtaja Anneli Lehtimäki huomauttaa.

Talouden tasapainottamisen tavoite perustuu vuoden 2023 tarkistetussa talousarviossa tilikauden alijäämään, joka on 59,2 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan tuottavuuden parantamista tavoitellaan yhteensä 92 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Muutosohjelma täsmentää hyvinvointialueen strategian konkreettisiksi, johdettaviksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Muutosohjelmaan on sisällytetty sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopeuttamistoimia, joiden kautta palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus parantuvat ja talouden tasapainottaminen on mahdollista saavuttaa. Muutosohjelma on kuitenkin laajempi kuin vain palveluverkkouudistus, joka on muutosohjelman osa. Päätökset palveluverkosta tehdään erikseen.

Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa panostukset liikkuviin ja kotiin vietäviin palveluihin sekä digitaalisten palvelujen kokonaisuuteen.

– Muutosohjelma etenee aikataulussa. Toimintasuunnitelmat ovat lähes valmiit ja muutosohjelman toimeenpano voi alkaa, Lehtimäki sanoo.

Aluehallitus hyväksyi muutosohjelman 28.8.2023.