Siirry sisältöön

Asiakasmaksun alennus

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan määrätty maksu jätetään perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden (Asiakasmaksulaki, 11 §). Alennuksen tarpeen arviointi perustuu asiakkaan taloudellisesta tilanteesta tehtyyn laskelmaan. Hyvinvointialueella on oikeus periä asiakasmaksut takaisin, mikäli päätös asiakasmaksun alentamisesta on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.

Ohje lomakkeen täyttämiseen

Täytä lomake ja liitä mukaan seuraavat liitteet (myös puolison osalta):

  • kaikkien tilien tiliotteet (myös säästötilit) viimeisen kolmen kuukauden ajalta
  • kopio laskusta, johon alennusta haetaan
  • tositteet säännöllisistä kuukausittaisista menoista (esim. kopio vuokra-/vastikelaskusta, josta ilmenee hoitovastikkeen osuus/isännöitsijätodistus, velkajärjestelypäätös, muut säännölliset menot)
  • tositteet mahdollisista lääkekuluista viimeisen kuuden kuukauden ajalta
  • tositteet säännöllisistä kuukausittaisista tuloista (palkkakuitti, tosite omaishoidon tuen hoitopalkkiosta)
  • tositteet muista asioista, jotka haluaa huomioitavan päätöstä tehtäessä.

Ilmoita nettotulot PAITSI jos haet alennusta kotiin annettavaan palveluun tai pitkäaikaiseen asumispalveluun (tehostettu palveluasuminen ei kuulu tähän), ilmoita tulot bruttotuloina.