Siirry sisältöön

Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on

  • Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
  • Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
  • Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
  • Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Hakemus laaditaan tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella:

Hakemukseen liitetään aina suunnitelma. Usein edellytetään myös tieteellisen tutkimuksen vaikutuksen arvioinnin kirjaamista erillisellä lomakkeella. Lupaprosessissa arvioidaan myös muiden selvitysten, kuten eettisen lausunnon, tarve.

Lupalomake toimitetaan liitteineen sähköisesti osoitteeseen tutkimuslupa@sata.fi.
Myös tutkimuslupia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen.