Siirry sisältöön

Yhteistoiminta

Yhteistoiminta hyvinvointialueella perustuu sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007) että lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006).
Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Satakunnan hyvinvointialueella on paikalliseen sopimukseen perustuen sovittu työsuojelu- ja muun edustuksellisen yhteistoiminnan toteuttamisen yhdistämisestä siten, että yhteistyötoimikunnat toimivat myös lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina. Yhteistoiminnan ohjauksesta vastaa konsernipalveluiden toimialueen henkilöstöpalveluiden vastuualue.

Edustuksellista yhteistoimintaa toteutetaan kaksitasoisena hyvinvointialuetasolla ja toimialuetasolla. Hyvinvointialueen yhteistyötoimikunta ja siihen kuuluva työsuojelujaosto muodostavat kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain edellyttämä yhteistoimintaelin, joka toimii myös lakisääteisenä työsuojelutoimikuntana. Hyvinvointialueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantajan määräämä henkilö ja varapuheenjohtajana työntekijäin edustaja. Työnantaja asettaa toimikunnan käyttöön sihteerin. Hyvinvointialueen yhteistyötoimikunnan kokouksia pidetään vähintään neljännesvuosittain.

Hyvinvointialueen yhteistyötoimikunta ohjaa ja seuraa toimialueiden yhteistyötoimikuntien toimintaa. Toimialueiden yhteistyötoimikunnat toimivat toimialuetason työnantajan ja henkilöstön välisenä edustuksellisina yhteistyöeliminä sekä työsuojelutoimikuntina. Toimialueiden yhteistyötoimikunnat toimivat konsernipalveluiden, erityis- ja sairaalapalvelujen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen, aikuisten palvelujen, ikääntyvien palvelujen ja pelastuslaitoksen toimialueilla. Konsernipalveluiden toimialueen yhteistyötoimikunta huolehtii myös strategia ja järjestäminen vastuualueen yhteistoiminta-asioiden käsittelystä.

Hyvinvointialuetasolla yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila.

Työnantajan edustajat:

 • jäsen HR-johtaja Kaisa Harjunpää
 • jäsen Sote-johtaja Sari Rantanen
 • jäsen toimialuejohtaja Tero Mäkiranta 
 • jäsen toimialuejohtaja Pia Lahtinenjäsen
 • toimialuejohtaja Hanna-Leena Markki 
 • jäsen toimialuejohtaja Saila Hohtari 
 • jäsen toimialuejohtaja Jaana Männikkö 
 • jäsen toimialuejohtaja Pekka Tähtinen 
 • jäsen työyhteisöpäällikkö Katri Mannermaa
 • sihteeri Laila Aro-Heinilä.

Henkilöstöedustajat:

 • Tehy
  • jäsen pääluottamusmies Janne Maja
  • vpj pääluottamusmies Tuula Östman
 • JHL
  • jäsen pääluottamusmies Riitta Partanen
  • pääluottamusmies Sirpa Haavisto
 • Juko
  • jäsen pääluottamusmies Heli Salokangas
  • jäsen pääluottamusmies Anna Aromaa
 • Jyty
  • jäsen pääluottamusmies Satu Lankinen
 • Super
  • jäsen pääluottamusmies Niina Rosenberg
  • jäsen pääluottamusmies Katja Alanko.

Työsuojeluvaltuutetut:

 • jäsen toimihenkilöt Eeva-Kaisa Kuusisto
 • jäsen työsuojeluvaltuutettu Markus Kukko
 • jäsen työsuojeluvaltuutettu Minna Nordlund
 • jäsen työsuojeluvaltuutettu Tiina Pösö
 • jäsen työsuojeluvaltuutettu Virpi Salo
 • jäsen työsuojeluvaltuutettu Asko Mansikkamäki
 • jäsen työsuojeluvaltuutettu Outi Pajunen.

Muut:

 • työsuojelupäällikkö Päivi Aho
 • työsuojelupäällikkö Jari Hakala.