Siirry sisältöön

Lisätietoa ja linkkejä kulttuurihyvinvoinnista

Ajankohtaisia kulttuurihyvinvointialan uutisia ja tietoja kokoaa kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto Taikusydän:

Taikusydän – kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste | Taikusydän (turkuamk.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Kulttuurihyvinvointitoiminnan suunnittelun työkaluja | Taikusydän (turkuamk.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Taikusydän-yhteyspisteen video Mitä on kulttuurihyvinvointi? (kesto 1:55)Mitä on kulttuurihyvinvointi?(siirryt toiseen palveluun)

Taikusydämen tietokorttisarja

Laitinen, L. (2021). Taide nuorten tulevaisuustaitojen tukena. Tietokortti 1/2021(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Taikusydän.

Rosenlöf, A-M. (2022). Taide nuorten tulevaisuustaitojen tukena: hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Tietokortti 2/2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Taikusydän.

Tähti, T. (2023). Kulttuuri, taide ja luovuus ikääntyvässä yhteiskunnassa Tietokortti 1/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Taikusydän.

Vaarna, V. (2023). Kulttuuri- ja taidetoiminta vanhuspalveluyksikön asukkaiden tukena. Tietokortti 2/2023.(siirryt toiseen palveluun) Taikusydän.

Sitran ja Taikusydämen tietokortit: Taiteen ja kulttuurin vaikutukset terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin

Tietokortti: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksiin (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Tietokortti: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksiin (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää: SITRA: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Suosituksia

Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa – mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Prosenttiperiaatteen kärkihanke-esite.pdf (valtioneuvosto.fi)(siirryt toiseen palveluun)

ArtsEqual-hanke: Toimenpidesuositukset – Artsequal – Uniarts Sites(siirryt toiseen palveluun)

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt esimerkkejä toimista, joiden avulla voidaan kaventaa eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä vähentää eriarvoisuutta. Lisäksi THL on koonnut terveyden edistämisen kustannusesimerkkejä. Joukosta löytyy myös kulttuuriin liittyviä esimerkkejä kuten:

Lue lisääEsimerkkejä ikäryhmittäin ja toimijoittain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).
(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Lue lisääHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannusesimerkit(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).
(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Lue lisääKulttuuri- ja liikuntalan esimerkkejä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kulttuurihyvinvointi mukana elintapaohjauksen tarkistuslistassa

Kansanterveyden neuvottelukunta on julkaissut syksyllä 2022 elintapaohjauksen tarkistuslistan, jossa on huomioitu myös kulttuurihyvinvointi. Tarkistuslista auttaa hyvinvointialueita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa. Elintapaohjauksen tavoitteena on tukea yksilöä tai ryhmää tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä pysyviä elintapamuutoksia. Elintapaohjausta voidaan antaa liikunnan, ravitsemuksen, uniterveyden, päihteettömyyden ja riippuvuuksien sekä kulttuurihyvinvoinnin osa-alueilla.

Tutustu Elintapaohjauksen tarkistuslistaan Valtioneuvoston verkkosivuilla.(siirryt toiseen palveluun)

Taiteesta tukea työhyvinvointiin

Taiteen edistämiskeskuksen toimittamassa materiaalikoonnissa tarkastellaan taidelähtöisiä menetelmiä työhyvinvointia edistävänä ja ennaltaehkäisevänä taidetoimintana sekä hoitokeinona taideterapian muodossa. Tekstissä luodaan katsaus tanssin, musiikin, kuvataiteen ja luovan kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksiin. Taidelähtöisten menetelmien käyttöä työterveyden edistämisessä käsitellään fyysisen hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmista. Teksti tuo myös esille työhyvinvoinnin kannalta merkittävässä asemassa olevan sosiaalisuuden ja työyhteisön me-hengen, jota on mahdollista edistää taidelähtöisten menetelmien avulla.

Hankekoordinaattori Paula Kaukiainen ja HYTE-koordinaattori Outi Lähteenlahti.
Kuva: Vesa Saivo, Sanoma.

Lue lisääTaiteesta tukea työhyvinvointiin – yleisimmät sairauspoissaolojen syyt ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuudet työterveyden ylläpitämisessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).