Siirry sisältöön
Palvelu

Liikkuva tuki LiiTu 

Satakunnan hyvinvointialueen mielenterveys-ja päihdepalvelujen Liikkuva tuki eli LiiTu on suunnattu 18 – 65 -vuotiaille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, sekä neuropsykiatrisille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille. 

LiiTu on jalkautuvaa työtä, jonka ajattelun ja toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatio. Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen pärjääminen ja osallisuus omassa arjessaan. Asiakasta valmennetaan ja ohjataan asiakkaan omassa toimintaympäristössä.  

LiiTu-työ on tavoitteellista, lyhytkestoista ja yksilölliseen asiakassuunnitelmaan pohjautuvaa. LiiTu tukee ja ohjaa konkreettisesti arjen hallinnassa ja asiakkaan omien voimavarojen löytymisessä.  Asiakkaalla on koko asiakkuuden ajan sama työntekijä.  Liitun työntekijä tapaa asiakasta pääsääntöisesti kerran viikossa.  LiiTu-työryhmässä työskentelee kolme psykiatrista sairaanhoitajaa ja neljä mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunutta lähihoitajaa.  Liitun toiminta-aluetta ovat Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Eurajoki ja Eura.  

Asiakkaaksi hakeutuminen 

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä asumisen asiakasohjausyksikkö ASSI:in. Asumisen asiakasohjausyksikön palvelupuhelin 044 701 3501. Vastaamme puheluihin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9.00-11.00.

Anna-Mari Salminen, esihenkilö 0447019597 

Terhi Kauppila, asumispalveluiden päällikkö 0447074777