Siirry sisältöön

Asumisen asiakasohjausyksikkö ASSI

Asumisen asiakasohjausyksikkö on lyhyesti ASSI.

ASSI:ssa tehdään päätöksiä asumispalvelun myöntämisestä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille. Asiakkaat ovat pääasiassa työikäisiä.

Jos olet ikäihminen ja tarvitset tukea ensisijaisesti mielenterveysongelmaan tai päihdeongelmaan, ASSI palvelee myös sinua. Sinulla pitää kuitenkin olla hyvä fyysinen toimintakyky, jotta pärjäät asumispalveluissa. Fyysinen toimintakyky tarkoittaa esimerkiksi näkö- ja kuuloaistia ja liikuntakykyä.

Työskentelemme toipumisorientaation näkökulmasta, eli keskitymme niihin voimavaroihin, joita sinulla jo on. Tuemme voimavarojasi ja osallisuuttasi koko prosessin ajan.

Palvelutarpeen arviointi

Teemme palveluntarpeen arvioinnin aina ennen päätöstä asumispalvelusta.

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa sen selvittämistä, millaista tukea tarvitset asumiseesi ja missä sinun olisi hyvä asua. Arviointia varten kutsumme sinut ja verkostosi keskustelemaan. (Verkostoosi voi kuulua esimerkiksi läheisiä ja sinua hoitavia henkilöitä).

Millaista asumisen tukea on tarjolla?

Asumisen tuki voi olla:

  • kotiin jalkautuvaa psykososiaalista tukea eli saat kotiisi kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tukea tarpeidesi mukaan
  • tuettua asumista, jossa on henkilökuntaa ja tukea saatavilla arkisin kello 20.00 asti
  • yhteisöllistä asumista, jossa on henkilökuntaa ja tukea saatavilla myös viikonloppuisin
  • ympärivuorokautista palveluasumista, jossa on henkilökuntaa ja tukea vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. 

Osallistumme myös verkostopalavereihin asiakkaan asiassa, jos asiakkaalla on tarve asumisen tukeen liittyen.

Yhteystiedot

Uudet asiakkaat ohjautuvat meille palvelupuhelimen kautta. Voit soittaa itse, tai soittaja voi olla viranomainen, joka hoitaa asioitasi.

Palvelupuhelin 044 701 3501 vastaa

  • maanantaisin kello 9.00–11.00
  • keskiviikkoisin kello 13.00–15.00
  • perjantaisin kello 9.00–11.00.