Siirry sisältöön
Palvelu

Adoptioneuvonta

Hyvinvointialueen adoptioneuvonta kohdistuu pääosin perheensisäisiin adoptioihin sekä lapsen luovuttamista harkitsevien neuvontaan. Kansainvälisten adoptioiden seurannat toteutuvat myös hyvinvointialueen kautta.

Adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu. Henkilön, joka haluaa adoptoida lapsen ulkomailta, tulee saada lakisääteistä adoptiopalvelua. Palvelua saa adoptiopalvelun antajilta, jotka hoitavat myös varsinaisen adoptiolapsien välittämisen. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä Pelastaa Lapset ry:n kanssa. Adoptioon tarvitaan lupa, jonka myöntää adoptiolautakunta. Adoptiolautakunta toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira).

Adoptiolasta toivovien tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Neuvonnassa selvitetään, ovatko adoption edellytykset olemassa ja onko edellytyksiä sopia lapsen ja tämän aikaisempien vanhempien yhteydenpidosta. Adoptioneuvonnan kesto vaihtelee tapauskohtaisesti eikä neuvonta sido adoptiopäätökseen.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä Nina Pihlajikko 044 701 6197 nina.pihlajikko@sata.fi