Siirry sisältöön
Palvelu

Arviointi- ja kuntoutusyksiköt (Arvi)

Ikääntynein palveluiden toimialueella kotona asumista tukevissa palveluissa lyhytaikaisyksiköt muuttuivat 1.1.2024 alkaen arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi eli Arveiksi. Yhteystiedot pysyvät ennallaan lukuun ottamatta Arvi Harjavaltaa, jonka muutosta uusin tiloihin tiedotetaan kuluvan kuukauden aikana tarkemmin. 

Arvi-yksiköiden toimintatapoja on yhtenäistetty ja kehittämistyö jatkuu. Tavoitteena on lisätä asiakaspaikkamääriä siten, että paikkoja riittää sekä kotona asumisen ja omaishoidon tueksi, mutta myös jatkokuntoutus sairaalahoidon jälkeen voidaan turvata. Tavoitteena on, että jatkossa koko hyvinvointialueella noudatetaan käytäntöä, että asiakkaan palvelutarpeen arviointia ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta ei tehdä lähtökohtaisesti sairaalassa, vaan asiakkaan kuntoutumiselle annetaan aikaa vielä akuutin sairaalajakson jälkeen.  

Ympärivuorokautista lyhytaikaista kuntouttavaa arviointijaksoa voi tarvita silloin, kun iäkkään toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että toimintakyvyn riittävyyttä ja turvallisuuttaa kotona asumiseen on tarpeen arvioida. Jaksoille voidaan tulla joko suoraan sairaalasta, akuuteissa kriisitilanteissa tai palvelutarpeen arvioinnin kautta ohjattuna. Lyhytaikainen arviointi- ja kuntoutusjakson myöntämien perustuu aina tarpeeseen. Palvelua voidaan myöntää myös omaishoidettaville omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien mahdollistamiseksi ja myös omaistaan ilman omaishoidon tukea hoitavien jaksamisen tukemiseksi.   

Arviointi- ja kuntoutusyksiköissä jaksot ovat ajallisesti rajattu ja suunniteltu. Jakson aikana arvioidaan ja tuetaan asiakkaan toimintakykyä sekä kotona pärjäämistä sekä kannustetaan asiakasta omatoimisuuteen. Jakson tavoitteena on iäkkään palaaminen turvallisesti omaan kotiinsa. 

Kuntoutus- ja arviointijaksolle hakeudutaan aina asiakasohjauksen kautta. 

Yhteystiedot

Kankaanpää

Arvi Kankaanpää (ent. Mäntykalliokoti)
Paasikivenkatu 17
38700 Kankaanpää


Esihenkilö 044 577 3219
Hoitajat 044 577 2571

Pori

Arvi Noormarkku,
Eva Ahlströmin tie 8, 29600 Pori
Esihenkilö 044 701 0367
Hoitajat 044 701 0365 ja 044 701 4265.

Arvi Pori (ent. Poppana)
Kolitie 1
28100 Pori

Esihenkilö 044 701 6727
Hoitajat 044 701 6702
Puhelut asiakkaille 044 701 6714

Arvi Kyläsaari
Vanhainkodintie 93
28760 Pori

Esihenkilö 044 701 6788
Sairaanhoitajat 044 701 6787
Hoitajat , osasto Aamunkoi 044 701 4221
Hoitajat, osasto Kastepisara 044 701 6080
Hoitajat, osasto Iltarusko 044 701 6000

Nakkila

Arvi Nakkila (Ruskila)
Penttiläntie 2
29250 NAKKILA

Esihenkilö 044 747 5865
Hoitajat 044 405 2006

Harjavalta

Arvi Harjavalta (toiminta fyysisesti Nakkilassa)
Satakunnantie 4, 29250 Nakkila

Esihenkilö: 044 432 5278
Sairaanhoitajat: 044 432 5290, 044 450 3167
Hoitajat: 044 432 5279, 044 432 5280

Kokemäki

Arvi Kokemäki (ent. Vihtori)
Iltarusko 1
32800 Kokemäki

Esihenkilö 040 488 6297
Sairaanhoitaja D 040 488 3904
Sairaanhoitaja E 040 4883900
Vihtori D 040 4883903 ( 24 h)
Vihtori E 040 4883901 ( 24 h)

Säkylä

Arvi Säkylä
Välskärintie 5
27800 Säkylä

Esihenkilö 050 560 4413
Tiimivastaava 041 732 1276
Hoitajat 044 457 5232

Rauma

Arvi Rauma (ent. Kaunisjärvi)
Steniuksenkatu 4
26100 RAUMA

Esihenkilö 044 793 5443
Sairaanhoitaja 3 krs: 044 403 6204
Hoitaja, moduuli 3B: 044 793 4956
Hoitaja, moduuli 3C: 044 403 7825
Sairaanhoitaja 4 krs: 044 793 5275
Hoitaja, moduuli 4A: 044 793 5513
Hoitaja, moduuli 4B: 044 793 5981
Hoitaja, moduuli 4C: 044 793 4569

Eurajoki

Arvi Eurajoki (ent. Tammi ja Vaahtera)
Rantaperentie 1
27100 Eurajoki

Esihenkilö 044 450 3845
Osasto Tammi hoitajat 044 312 4494
Osasto Vaahtera hoitajat 044 312 4495

Lisätietoa