Siirry sisältöön
Palvelu

Neuvonta ja ohjaus

Asiakkaita palvellaan puhelinnumerossa 044 701 0328 maanantaista perjantaihin kello 8.30-16.30 tai sähköpostitse: asiakasohjaus@sata.fi.(avautuu uuteen ikkunaan)  

Asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, omainen, läheinen tai viranomainen. Asiakasohjaus hoitaa keskitetysti lyhytaikaishoidon varaukset. 

Keskitetyn asiakasohjauksen tehtävänä on antaa matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta hyvinvointialueen palveluista. Asiakkaat tulevat palveluiden piiriin keskitetyn asiakasohjauksen kautta. 

Palveluohjauksessa kartoitetaan asiakkaan toimintakyky ja arvioidaan asiakkaan palvelutarve. RAI-toimintakykymittaristoa hyödyntäen. Palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalialan ammattilainen, joka tuntee ikääntyneiden tarpeet ja palvelut. Mikäli asiakas täyttää palveluiden myöntämisen perusteet, asiakkaalle aloitetaan palvelut. Jos asiakas ei täytä palvelun myöntämisen perusteita, ohjataan ja neuvotaan asiakasta käytettävissä olevista yksityisistä palveluista tai järjestötoiminnasta. 

Asiakas- ja palveluohjauksen palvelu on asiakkaalle maksutonta.