Siirry sisältöön
Palvelu

Neuvonta ja ohjaus

Ikääntyneiden chat on tauolla heinäkuun ajan

Asiakkaita palvellaan puhelinnumerossa 044 701 0328 maanantaista perjantaihin kello 8.30-16.30 tai sähköpostitse: asiakasohjaus@sata.fi.(avautuu uuteen ikkunaan)  Tällä sivulla (oikeassa alakulmassa) on myös chat-palvelu. Chatissä voit kysyä ikääntyneiden palveluista. Chat on avoinna arkisin kello 9.00-15.00.

Asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, omainen, läheinen tai viranomainen. Asiakasohjaus hoitaa keskitetysti lyhytaikaishoidon varaukset. 

Keskitetyn asiakasohjauksen tehtävänä on antaa matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta hyvinvointialueen palveluista. Asiakkaat tulevat palveluiden piiriin keskitetyn asiakasohjauksen kautta. 

Palveluohjauksessa kartoitetaan asiakkaan toimintakyky ja arvioidaan asiakkaan palvelutarve. RAI-toimintakykymittaristoa hyödyntäen. Palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalialan ammattilainen, joka tuntee ikääntyneiden tarpeet ja palvelut. Mikäli asiakas täyttää palveluiden myöntämisen perusteet, asiakkaalle aloitetaan palvelut. Jos asiakas ei täytä palvelun myöntämisen perusteita, ohjataan ja neuvotaan asiakasta käytettävissä olevista yksityisistä palveluista tai järjestötoiminnasta. 

Asiakas- ja palveluohjauksen palvelu on asiakkaalle maksutonta.