Siirry sisältöön
Selkotunnus.

Maksun alentaminen ja oikaisuvaatimusohje

Jos saamassasi laskussa on mielestäsi virhe tai sinulla on kysyttävää laskusta, ota yhteyttä laskussa ilmoitettuun puhelinnumeroon tai laita sähköpostia: laskutuspalvelut@sata.fi.

Muutoksenhaku

Jos lasku todetaan aiheelliseksi ja olet tyytymätön päätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Tee se kirjallisena.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos

 • lasku on osoitettu sinulle
 • lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä sosiaaliasiavastaavaan. Hän neuvoo ja auttaa tarvittaessa oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Lue lisää:

Aikataulu

Tee oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen tai laskun. Jos et todista muuta, katsomme sinun saaneen laskun

 • 7 päivän kuluttua siitä, kun kirje on lähetetty sinulle
 • saantitodistuksen osoittamana aikana
 • tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Emme laske oikaisuvaatimusaikaan laskun saapumispäivää. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen perille seuraavana arkipäivänä, jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on

 • pyhäpäivä
 • itsenäisyyspäivä
 • vapunpäivä
 • jouluaatto
 • juhannusaatto
 • arkilauantai.

Vaatimuksen tekeminen

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa:

 • nimesi
 • henkilötunnuksesi
 • osoitteesi ja puhelinnumerosi
 • oikaistavan laskun numero
 • mitä muutosta vaadit
 • perustelut vaatimuksellesi.

Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat. (Asiakirjoja ei tarvitse liittää, jos olet toimittanut ne jo aikaisemmin.)

Jos sinulla on laillinen edustaja tai asiamies, ilmoita hänen nimensä tai yhteystietonsa. Ilmoita nimi ja yhteystiedot myös, jos joku muu laatii sinulle oikaisuvaatimuksen.

Postiosoite

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:

Satakunnan hyvinvointialue
Kirjaamo / yksilöasioiden jaosto
Sairaalantie 3
28500 Pori

Kirjaamon aukioloaika maanantaista perjantaihin kello 9.00-15.00.

Sähköposti: kirjaamo@sata.fi. Huomio! Älä lähetä tavallisella sähköpostilla henkilötietoja tai viestejä, joiden sisältö on salassa pidettävää. Emme vastaa tietoturvallisuudesta, jos lähetät tietoja sähköpostilla.

Velvollisuus maksaa lasku

Vaikka teet oikaisuvaatimuksen, sinun kannattaa maksaa lasku eräpäivään mennessä. Oikaisuvaatimus ei poista velvollisuutta maksaa laskun eräpäivän jälkeen syntyneitä viivästyskorkoja.

Päätös asiakasmaksuista

Aluevaltuusto on päättänyt Satakunnan hyvinvointialueen asiakasmaksuista 19.12.2022 / 133 §.

Hyvinvointialue ei myönnä alennusta maksukykyyn perustuen niin sanotuissa tasasuuruisissa terveydenhuollon maksuissa. Niitä ovat muun muassa:

 • poliklinikkamaksut
 • terveyskeskusmaksut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • sarjahoidot
 • päiväkirurgiset toimenpiteet
 • etävastaanotot
 • suun- ja hammashuollon maksut
 • lääkärintodistukset
 • päivä- ja yöhoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut.