Siirry sisältöön

Asiakasmaksujen määrät

Tältä sivulta löydät asiakasmaksujen hinnat.

Etälääkäri

Etälääkärin vastaanotto erikoissairaanhoidossa 36,70 €

Etälääkärin vastaanotto perusterveydenhuollossa 22,60 €

Kotona annettava palvelu

Tilapäisessä kotihoidossa lääkärin tai hammaslääkärin käynti 21,10 €

Tilapäisessä kotihoidossa muun henkilön suorittama käynti 13,40 €.

Kotona annettavien palveluiden tulorajat

Kotona annettavat palvelut

Tulorajat:

 • 1 henkilö 653,00 €
 • 2 henkilöä 1 205,00 €
 • 3 henkilöä 1 891,00 €
 • 4 henkilöä 2 338,00 €
 • 5 henkilöä 2 830,00 €
 • 6 henkilöä 3 251,00 €

Korotus/lisähenkilö 389,00 €

Kuntoutushoito

Kuntoutushoidon maksut 18,80 €

Lastensuojelumaksu

Lastensuojelumaksu, enimmäismäärä 2 048,60 €

Lyhytaikainen laitoshoito

Psykiatrian hoitopäivämaksu 25,10 €

Hoitopäivämaksu 54,60 €

Lääkärintodistukset

(Ei koske maksuttomia perusterveydenhuollon todistuksia tai lausuntoja)

Lääkärin tai hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 56,70 €

Ajokorttitodistus 68,10 €

Maksukatto

Maksukatto 762,00 €

Maksukaton jälkeinen laitoshoito 25,10 €

Pitkäaikainen laitoshoito, perhehoito ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 122,00 €

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja perhehoidossa 182,00 €

Päivä- ja yöhoito

Päivä- ja yöhoidon maksu 25,10 €

Päiväkirurgia

Päiväkirurgia 150,80 €

Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta

Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 12,80 €

Sairaalan perhehuone

Sairaalan perhehuonemaksu 54,60 €

Sairaalan poliklinikkamaksu, päivystys

Sairaalan poliklinikkamaksu 46,00 €

Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystys arkisin kello 20.00 – 08.00, lauantaisin ja sunnuntaisin 46,00 €

Sakkomaksu

Käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 56,70 €

Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettava hoito, 45 kertaa vuodessa 12,80 €

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Suuhygienisti, perusmaksu 11,30 €

Hammaslääkäri, perusmaksu 14,60 €

Erikoishammaslääkäri, perusmaksu 21,50 €

Toimenpideluokituksen mukaiset toimenpiteet:

 • kuvantamistutkimukset
  • a) hammaskuva 9,40 €
  • b) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 21,10 €
 • 2) ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmä 9,40 €
 • 3) tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan
  • a) vaativuusluokka 0-2 9,40 €
  • b) vaativuusluokka 3-4 21,10 €
  • c) vaativuusluokka 5-7 41,80 €
  • d) vaativuusluokka 8-10 61,20 €
  • e) vaativuusluokka 11 tai sitä suurempi 85,90 €
 • 4) proteettiset toimenpiteet:
  • a) proteesin pohjaus 61,20 €
  • b) proteesin korjaus 41,80 €
  • c) akryyliosa- ja kokoproteesi 204,80 €
  • d) kruunut ja sillat hampaalta 204,80 €
  • e) rankaproteesi 248,60 €

Terapiakäynnit

Fysio-, ravitsemus-, toiminta-, jalka- ja puheterapiakäynti 12,80 €

Fysio-, ravitsemus-, toiminta-, jalka- ja puheterapiakäynti kotikäynti 13,40 €

Fysioterapian ryhmätoiminta:

 • 1 – 2 käyntiä 12,80 €
 • 3 -4 käyntiä 27,50 €
 • 5 – 10 käyntiä 55,55 €
 • 11 – 21 käyntiä 82,50 €

Terveyskeskuksen avohoidon maksut

Käyntimaksu samassa terveyskeskuksessa 3 kertaa vuodessa 23,00 €

Vuosimaksu, samassa terveyskeskuksessa (vuosimaksu on käytössä vain osassa terveyskeskuksista) 46,00 €

Päivystysmaksu arkisin kello 20.00- 8.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 31,60 €

Yksilökohtainen fysioterapia 12,80 €