Siirry sisältöön

Asiakasmaksujen määrät

Tältä sivulta löydät asiakasmaksujen määrät

Tulosidonnaiset asiakasmaksut

Asiakasmaksut voivat olla kaikille samat tai niiden määrään voivat vaikuttaa asiakkaan tulot. Tulosidonnaisesta asiakasmaksusta tehdään päätös, jossa kerrotaan asiakasmaksun määrä. Jos et ole tyytyväinen, päätöksessä on ohjeet miten muutosta haetaan.

Esimerkiksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa, perhehoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on määritelty, kuinka paljon asiakkaalle pitää jäädä rahaa maksujen jälkeen. Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 122,00 €. Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja perhehoidossa on 182,00 €.

Kiinteähintaiset asiakasmaksut

Etälääkäri

Etälääkärin vastaanotto erikoissairaanhoidossa 36,70 €

Etälääkärin vastaanotto perusterveydenhuollossa 22,60 €

Kotona annettava palvelu

Tilapäisessä kotihoidossa lääkärin tai hammaslääkärin käynti 21,10 €

Tilapäisessä kotihoidossa muun henkilön suorittama käynti 13,40 €.

Kotona annettavien palveluiden tulorajat

Kotona annettavat palvelut

Tulorajat:

 • 1 henkilö 653,00 €
 • 2 henkilöä 1 205,00 €
 • 3 henkilöä 1 891,00 €
 • 4 henkilöä 2 338,00 €
 • 5 henkilöä 2 830,00 €
 • 6 henkilöä 3 251,00 €

Korotus/lisähenkilö 389,00 €

Kuntoutushoito

Kuntoutushoidon maksut 18,80 €

Lastensuojelumaksu

Lastensuojelumaksu, enimmäismäärä 2 048,60 €

Lyhytaikainen laitoshoito

Psykiatrian hoitopäivämaksu 25,10 €

Hoitopäivämaksu 54,60 €

Lääkärintodistukset

(Ei koske maksuttomia perusterveydenhuollon todistuksia tai lausuntoja)

Lääkärin tai hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 56,70 €

Ajokorttitodistus 68,10 €

Maksukatto

Maksukatto 762,00 €

Maksukaton jälkeinen laitoshoito 25,10 €

Päivä- ja yöhoito

Päivä- ja yöhoidon maksu 25,10 €

Päiväkirurgia

Päiväkirurgia 150,80 €

Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta

Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 12,80 €

Sairaalan perhehuone

Sairaalan perhehuonemaksu 54,60 €

Sairaalan poliklinikkamaksu, päivystys

Sairaalan poliklinikkamaksu 46,00 €

Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystys arkisin kello 20.00 – 08.00, lauantaisin ja sunnuntaisin 46,00 €

Sakkomaksu

Käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 56,70 €

Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettava hoito, 45 kertaa vuodessa 12,80 €

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Suuhygienisti, perusmaksu 11,30 €

Hammaslääkäri, perusmaksu 14,60 €

Erikoishammaslääkäri, perusmaksu 21,50 €

Toimenpideluokituksen mukaiset toimenpiteet:

 • kuvantamistutkimukset
  • a) hammaskuva 9,40 €
  • b) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 21,10 €
 • 2) ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmä 9,40 €
 • 3) tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan
  • a) vaativuusluokka 0-2 9,40 €
  • b) vaativuusluokka 3-4 21,10 €
  • c) vaativuusluokka 5-7 41,80 €
  • d) vaativuusluokka 8-10 61,20 €
  • e) vaativuusluokka 11 tai sitä suurempi 85,90 €
 • 4) proteettiset toimenpiteet:
  • a) proteesin pohjaus 61,20 €
  • b) proteesin korjaus 41,80 €
  • c) akryyliosa- ja kokoproteesi 204,80 €
  • d) kruunut ja sillat hampaalta 204,80 €
  • e) rankaproteesi 248,60 €

Terapiakäynnit

Fysio-, ravitsemus-, toiminta-, jalka- ja puheterapiakäynti 12,80 €

Fysio-, ravitsemus-, toiminta-, jalka- ja puheterapiakäynti kotikäynti 13,40 €

Fysioterapian ryhmätoiminta:

 • 1 – 2 käyntiä 12,80 €
 • 3 -4 käyntiä 27,50 €
 • 5 – 10 käyntiä 55,55 €
 • 11 – 21 käyntiä 82,50 €

Terveyskeskuksen avohoidon maksut

Käyntimaksu samassa terveyskeskuksessa 3 kertaa vuodessa 23,00 €

Vuosimaksu, samassa terveyskeskuksessa (vuosimaksu on käytössä vain osassa terveyskeskuksista) 46,00 €

Päivystysmaksu arkisin kello 20.00- 8.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 31,60 €

Yksilökohtainen fysioterapia 12,80 €