Siirry sisältöön

Yhdenmukaiset korvaukset tukihenkilöille ja tukiperheille Satakunnan alueelle

Uutinen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tukihenkilöille ja tukiperheille maksettavat korvaukset on yhtenäistetty Satakunnan alueella. Hyvinvointialueella tulee olla yhdenmukaiset palkkiot ja muut korvaukset sote-järjestämislain mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi palkkiot ja korvaukset 12.12.2022.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa järjestetään hyvinvointialueella lapsiperheille sekä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna että lastensuojelulain tukitoimena. Tukihenkilöt tapaavat lasta tai nuorta esimerkiksi yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä. Tukiperhe on perhe, jonka luona lapsi tai nuori viettää aikaa esimerkiksi viikonloppuvierailujen merkeissä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota turvaa ja huolenpitoa lapselle tai nuorelle sekä samalla voimaannuttaa vanhempia. Tukihenkilön tai -perheen järjestäminen perustuu aina palveluntarpeeseen ja asiakassuunnitelmaan, missä myös määritellään tukisuhteen tavoitteet, tiiviys ja kesto.

Palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 alkaen

Tukihenkilö palkkio100 € / kk
Tukihenkilö: kulukorvaus36 € / kk
Ammatillinen tukihenkilötoiminta35 € / h
Ammatillinen tukihenkilötoiminta: kulukorvaus52 € / kk
Koira-avusteinen Ressu-tukihenkilötoiminta111 € / kk
Koira-avusteinen Ressu-tukihenkilötoiminta: kulukorvaus36 € / kk
Korvaus Ehjä Ry:lle Ressu-toiminnasta60 € / kk / tukisuhde
Tukiperhetoiminta52 € / vrk
Tukiperhetoiminta: kulukorvaus31 € / vrk
Ammatillinen tukiperhetoiminta72 € / vrk
Ammatillinen tukiperhetoiminta: kulukorvaus31 € / vrk
Matkakorvaus0,33 € / km
Valvottu vaihto / tapaaminen20 € / h
Valvottu vaihto / tapaaminen: kulukorvaus10 € / kerta

Tukiperhetoiminnassa ja ammatillisessa tukiperhetoiminnassa viikonlopun laskentaperuste on perhehoitolain mukaisesti vuorokausiperusteinen. Tämä tarkoittaa, että tukiperheviikonloppu perjantai-illasta sunnuntai-iltaan on kaksi vuorokautta. Tämä lain mukainen laskentaperuste on ollut käytössä jo lähes kaikissa Satakunnan kunnissa 1.1.2021 alkaen ja käytäntö yhtenäistetään koko Satakunnan alueella.

Voimassa olevat tukisuhdesopimukset jatkuvat edelleen asiakkaan tuen tarpeiden ja asiakassuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Palkkio maksetaan seuraavana palkkionmaksupäivänä (15. päivä tai kuun viimeinen päivä) siitä, kun raportti on toimitettu hyvinvointialueelle. Raportit, kuitit ja laskutuslomakkeet toimitetaan kuukausittain lapsen omalle työntekijälle tai nimetylle yhteyshenkilölle.