Siirry sisältöön

Valtioneuvosto edellyttää vahvaa sitoutumista hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn turvaamiseen

Uutinen

Valtioneuvosto on tehnyt Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta ehdollisen päätöksen, jossa valtioneuvosto edellyttää Satakunnan hyvinvointialueelta vahvaa sitoutumista toimenpiteisiin, jotka turvaavat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn. Lainanottovaltuuden myöntäminen on sidottu käynnissä olevaan muutosohjelmaan ja erityisesti sen osana olevaan palveluverkkosuunnitelmaan. Tällä hetkellä palveluverkkoselvityksen loppuraportti on merkitty tiedoksi.

Ehdollisesta lainanottovaltuudesta johtuen Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa 2024 ei voida toteuttaa, koska poliittista sitoutumista palveluverkon kehittämisestä ei ole. Aluehallitus keskusteli palveluverkon suunnitelman toimeenpanosta, ja päätti perustaa ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on saattaa päätöksentekoon palveluverkkosuunnitelma, jonka mukaan palveluverkkoa kehitetään.

Valvontasuunnitelma ja omavalvonnan raportit sekä vastineet käsiteltiin

Hyvinvointialueen valvontasuunnitelma 2023-2024 hyväksyttiin. Valvontasuunnitelman tavoitteena on konkretisoida hyvinvointialueen valvonnan laatuvaatimukset, lakisääteiset valvontavelvoitteet, valvottavat kohteet ja valvonnan vastuut sekä antaa toimintalinjaukset valvonnasta vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille. Valvontasuunnitelma tukee hyvinvointialueen toteuttaman sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja palvelutuotannon valvonnan tasalaatuisuutta, yhdenvertaisuutta sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

Lisäksi aluehallitus päätti merkitä tiedoksi pelastustoimen omavalvonnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaohjelman raportit.

Aluehallitus päätti hylätä Harjavallan kaupungin tekemän oikaisuvaatimuksen kaikilta osin perusteettomana.

Hallintosäännön uudistamistyö on käynnistynyt. Uusi hallintosääntö astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa kesäkuussa 2025. Uudistamisen tavoitteena on luoda hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan näkökulmasta tarkoituksenmukainen toimielinrakenne, ja varmistaa samalla sujuvamman päätöksenteon toteutuminen niin toimielin- kuin viranhaltijapäätöksenteossa.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviossa investointeihin on arvioitu tarvittavan talousarviolainaa yhteensä 25 miljoonaa euroa, mistä lähetettiin tarjouspyyntö kuuteen rahoituslaitokseen. Aluehallitus päätti hyväksyä Länsi-Suomen Osuuspankin tekemän talousarviolainatarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueen maksuvalmiuden turvaamiseksi Kuntarahoitus Oyj:n hyvinvointialuetodistusohjelmaan haetaan korotus siten, että enimmäismäärä nousee 140 miljoonaan euroon sekä maksuvalmiuden turvaamiseksi Länsi-Suomen Osuuspankin luottolimiitti nostetaan 10 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon.

Hyvinvointialueen talous 1-9/2023

Tammi-syyskuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 78,5 %:n ja toimintakulut 73,1 %:n mukaisesti. Tammi-syyskuun tuloslaskelma on noin 13,1 Me alijäämäinen. Tammi-elokuun kirjanpidon toteuman perusteella tilinpäätösennuste vuoden 2023 tuloksesta on alijäämäinen 59,6 Me.