Siirry sisältöön

Uusi valvontalaki ja Soteri-rekisteri muuttavat palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä

Uutinen

Uusi valvontalaki ja kyseiseen lakiin perustuva Soteri-rekisteri muuttavat palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä. Muutokset koskevat yksityisiä ja julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia sekä terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia. 

Sähköiseen asiointiin ja Soteri-rekisteriin siirtymisen takia palveluntuottajia pyydetään tekemään rekisteröintihakemukset 1.1.2024 alkaen Soterin sähköisessä asioinnissa (huom. rekisteröintihakemusta ei voi tehdä rekisteriin aikaisemmin). 

Vireillä olevien ilmoitusten osalta hyvinvointialueita on pyydetty käsittelemään ja toimittamaan ilmoitukset lausuntoineen aluehallintovirastoon 15.11.2023 mennessä.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialueita ohjaamaan palveluntuottajia rekisteröintihakemuksen vireille laittamisen ajankohdasta. Rekisterin muutoksen takia nykyinen Valveri-rekisteri suljetaan joulukuun aikana, jonka jälkeen ilmoituksia ei käsitellä enää Valveri-rekisterissä. Hyvinvointialueille loppuvuonna tulleiden ilmoitusten pyydämmekin siirtämään rekisteröintihakemuksen tekemisen vuodelle 2024, jolloin hakemuksen voi tehdä suoraan sähköisessä asioinnissa. Mikäli et halua siirtää ajankohtaa, hyvinvointialue toimii nykyisen lainsäädännön mukaan ja antaa ilmoitukseen lausuntonsa ja lähettää lausunnon ja ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastolle. On kuitenkin hyvä huomioida, että näiden ilmoitusten osalta käsittely voi viivästyä rekisterimuutoksista johtuen.

Aiemmin luvan tai rekisteröintipäätöksen saaneet palveluntuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat jatkaa toimintaansa aiemman luvan tai rekisteröinnin mukaisesti ja kyseiset tiedot siirretään Soteri-rekisteriin.