Siirry sisältöön

Uuden Sote-keskus Rauman suunnittelu alkaa

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen rakennustoimikunta päätti 22.1.2024 aloittaa sote-keskuksen suunnittelun Rauman entisen aluesairaalan alueelle. Peruskorjattujen tilojen ja uudisrakennuksen on määrä olla käytössä vuonna 2028.  

Rauman sote-keskuksen peruskorjaus- ja uudisrakennusprojekti on käynnistynyt tarveselvityksellä. Rakennustoimikunnan päätöksellä projekti kulkee Sote-keskus Rauma -nimellä.

Uusiin ja peruskorjattuihin tiloihin ollaan mahdollisesti sijoittamassa perhe-, sote- ja ikäkeskustoimintaa (osana Kaunisjärven toimitiloja), kuten kiireellistä ja kiireetöntä sairaanhoitoa, osastohoitoa, suun terveydenhuoltoa, sosiaalipalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä diagnostisia tukipalveluita. Lisäksi tiloihin sijoittuisi akuutti kotikeskus, liikkuvat palvelut ja kotihoito.

Näiden lisäksi tiloihin on mahdollista sijoittaa myös muuta toimintaa.

Kevään 2024 aikana projektin tarveselvitystä päivitetään ja tilojen käyttäjät osallistetaan työpajatoiminnan avulla.

– Myöhemmin tänä vuonna käynnistetään hankesuunnittelu ja arkkitehtikilpailutus. Rakennussuunnittelu pyritään käynnistämään loppuvuodesta 2024. Varsinainen rakentaminen ajoittuu suunnitelman mukaan vuosiin 2025–2027, ja käyttöön uudisrakennus on tarkoitus saada keväällä 2028, rakennuttajajohtaja Jari Syystö listaa.

Tavoitteena asiakaslähtöisyys ja moneen taipuvat tilat

Sote-keskus Rauman suunnittelua ohjaavat osaltaan nykyaikaisen sairaalasuunnittelun periaatteet. Niiden tavoitteena on hoitoprosessien kehittäminen asiakaslähtöiseksija asiakkaanohjaaminen mahdollisimman nopeasti oikeaan hoitopaikkaan.Suunnittelussa tähdätäänpääsääntöisesti yhden tai kahden hengen potilashuoneisiin. Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös digitalisaation mahdollisimman suuri hyödyntäminen.

Henkilökunnan resursoinnin ja osaamisen vahvistaminen on yksi tärkeistä ohjaavista periaatteista, samoin kuin tilojen käyttöasteen kasvattaminen ja muuntojoustavuus. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus sekä infektioiden mahdollisimman hyvä hallinta.