Siirry sisältöön

Ulvilan terveyskeskuksen vuodeosasto siirtyy Satasairaalaan

Uutinen

Aluehallitus päätti hyväksyä Ulvilan terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan siirtämisen Satasairaalan M-rakennuksen tiloihin 11.3.2024. Aluevaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2023 palveluverkkosuunnitelman osana siirtää Ulvilan terveyskeskuksen vuodeosasto Satasairaalan M-rakennukseen. Vuodeosaston siirrosta tulee säästönä palkka-, vuokra- ja tukipalvelukustannuksia yhteensä 390 000 €.

Vuodeosastolla on ollut 28 hoitopaikkaa ja henkilöstöä yhteensä 25 henkeä. Potilaiden ja omaisten kannalta siirron vaikutus on vähäinen, sillä uuden ja vanhan osaston välinen etäisyys on noin 10 kilometriä. Ulvilasta on hyvät liikenneyhteydet Poriin. Siirto Satasairaalaan mahdollistaa henkilöstöresurssien paremman sijoittelun esimerkiksi äkillisissä poissaolotapauksissa. Tämä lisää potilas- ja henkilöstöturvallisuutta. Lisäksi Satasairaalan yleisläkääripäivystäjä voi hoitaa potilaita ympärivuorokautisesti.

Osana muutosohjelman toimeenpanoa hyvinvointialue on käynnistänyt neuvottelut Satakunnan kuntien kanssa koskien vuokratiloista maksettavan pääomavuokran sekä ylläpitovuokran määrää sekä vuokrasopimusten pituutta, sopimusrakenteen säilyessä muuten ennallaan. Neuvotteluiden arvioidaan päättyvän kevään 2024 aikana. Neuvottelut kuntien kanssa on käyty hyvässä hengessä ja yhteistyössä. Aluehallitus valtuutti teknisten palveluiden vastuualuejohtajan allekirjoittamaan kevään 2024 aikana käytävien kuntakohtaisten vuokrasopimusneuvotteluiden perusteella päivitettävät vuokrasopimukset sekä niiden mahdolliset muutosliitteet.

Aluehallitus päätti antaa ruokahuollon ja välinehuollon keskittämiseen liittyvät rakennushankkeet rakennustoimikunnan ohjaukseen hankkeiden laajuuksien ja vaikutusten sekä aikataulukriittisyyksien vuoksi.

Aluehallitus hyväksyi valtuustoryhmien vuoden 2023 ryhmärahaselvitykset ja koosteen, vuoden 2024 ryhmärahan menettelyohjeet ja valtuustoryhmien vuoden 2024 ryhmäraha-anomukset.

Järjestöjen hankeavustukset haettavana

Järjestöjen toiminta-avustusten kokonaismääräraha on 850 000 €, joka sisältää toiminta-avustusten lisäksi myös hanke-avustukset. Aluehallitus päätti 30.1.2024 myöntää toiminta-avustuksia yhteensä 647 100 €, mikä on 40 909 € enemmän kuin viime vuonna. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitettiin huomiota toiminnan laajuuteen, toteutukseen, vaikuttavuuteen ja hyötyyn kohderyhmälle sekä hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Järjestöillä on mahdollisuus myös hakea Satakunnan hyvinvointialueelta hankeavustusta määräaikaisiin kehittämishankkeisiin. Vuonna 2024 jaettavaa on noin 200 000 €. Hyvinvointialue voi tukea hankeavustuksella toimintaa, johon järjestö hakee ulkopuoliselta rahoittajalta (esim. STEA, ESR, THL tai STM) avustusta kehittämisluonteisiin, määräaikaisiin tehtäviin. Hyvinvointialueen avustus ei voi olla ainoa rahoituskanava. Hyvinvointialueen rahoitus toimii toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena. Hankeavustusten hakuaika on jatkuva ja avustuksia voidaan myöntää määrärahojen puitteissa.

Aluehallitus päätti myöntää Asta ry:lle hankeavustuksena 15 000 € vuodelle 2024. Järjestö on saamassa STEA:lta kolmen vuoden rahoituksen, yht. 217 330 € kehittämishankkeeseen. Asta ry:llä ei ole omarahoitusosuutta, eikä omarahoitusosuutta ole myöskään muilta kumppaneilta, kuten esimerkiksi kunnilta. Asta ry:n hankkeen kohderyhmänä on työikäiset henkilöt, pääosin osatyökykyiset, päihdekuntoutujat ja mielenterveyskuntoutujat. Päätavoitteena on edistää hanketoimintaan osallistujien, osatyökykyisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, fyysistä terveyttä ja sitä kautta osallisuutta, elämänlaatua ja hyvinvointia. Asta ry:n kehittämishankkeessa jalkautetaan toimintaa laajemmin Satakunnan kuntiin.

Hallitus käsitteli Satakunnan Epilepsiayhdistys ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n oikaisuvaatimuksia koskien aikaisemmin tehtyjä päätöksiä, ja päätti hylätä Satakunnan Epilepsiayhdistys ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n oikaisuvaatimukset perusteettomina. Lisätietoa perusteluista löytyy aluehallituksen esityslistasta pykälistä 76 ja 77: Aluehallitus, kokous 12.3.2024 | Satakunnan hyvinvointialue (cloudnc.fi)(siirryt toiseen palveluun).

Lisätietoja

Harri Lehtonen, aluehallituksen puheenjohtaja, puh. 044 707 7924 
Kirsi Varhila, hyvinvointialuejohtaja, soittopyynnöt tai kysymykset sähköpostilla kirsi.varhila@sata.fi tai tekstiviestillä numeroon 044 707 7910.