Siirry sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke yhtenäisti palveluita

Uutinen

Satakuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettiin kolmen vuoden ajan Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Hanke päättyi 31.12.2023 ja sen tuloksena hyvinvointialueella on käytössä toimintamalleja erityisesti parantamaan asiakkaiden pääsyä palveluihin.

Kehittämistyötä tehtiin kunnissa ja kuntayhtymissä omien tarpeidensa mukaan. Työhön osallistui lähes sadan hankeammattilaisen lisäksi useita osatoteuttajia, kuten kuntia sekä järjestöjä, seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita ja asukkaita joka puolelta Satakuntaa.

– Olemme tukeneet ajatusta siitä, että hyvinvointialueella asiakkaat saavat apua ennaltaehkäisevästi tai heti siinä tilanteessa, kun he apua tarvitsevat. Tässä eri sidosryhmien välinen yhteistyö on tärkeää, sanoo hankejohtaja Johanna Santanen.

Kehittämiskohteita yli 40

Hankkeessa kehitettiin sosiaali- ja terveyspalveluja elämänkaarimallin mukaisesti, kaikkiaan erilaisia kehittämiskohteita ja -projekteja kertyi yli 40. 

– Moni hyvinvointialueen toimintamalleista, esimerkiksi Ankkuri-toiminta tai omaishoidon kehittäminen ovat lähtöisin hanketyön resursseista, taustoittaa Santanen. Palvelukokonaisuutena Satakuntaan muodostui perhekeskustoimintamalli. 

Kehittämisen kohteina olivat mm. palveluiden saatavuuden parantaminen, palveluketjujen sekä palveluiden yhtenäistäminen. Digitaaliset palvelut ja sähköisen asioinnin kehittäminen olivat mukana kaikissa osa-alueissa.

– Nostaisin esiin perustason palvelujen saatavuuden vahvistamisen, kuten sote-tiimimallin ja perhekeskusten palvelukokonaisuuden kehittämisen. Kaikki kehittämistoimet ovat olleet ylipäätään tärkeitä ja lisänneet yhteistyökumppanuuksia toimijoiden välillä. 

Voit lukea lisää kehittämistyön tuloksista hankkeen tulosten tiivistelmästä:

Kehittämistyö jatkuu hyvinvointialueella

Moni hankkeessa kehitetty toimintamalli on jo nyt osa hyvinvointialueen rakenteita ja palveluita. Palveluiden kehittämisessä on vielä työtä, sillä hyvinvointialue on vielä alussa.

– Tässä vaiheessa, kun hanke päättyy, on muodostettu myös rakenteet kehittämiselle. Kehittämistyö Satakunnassa jatkuu esimerkiksi Kestävän kasvun Satakunta 2 –hankkeessa. Muutosohjelmassa voidaan johtaa palvelujen kokonaisuuksien kehittämistä laajasti, kertoo Santanen.  

Hankkeessa aloitettu työ ei siis lopu, vaan jatkuu palveluina tai kehittämistyönä.  

– Henkilöstön osallisuus, kokemusasiantuntijuus ja asiakasosallisuus ovat olleet kaikki tärkeitä arvoja Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa, summa Santanen ja jatkaa:

– Muun yhteiskunnan tavoin hankkeemme on ollut monien ulkoa tulevien muutosten kourissa. Hienosti saimme kaiken kuitenkin maaliin. Haluankin kiittää kaikkia kehittämistyöhömme osallistuneita, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä olemme saaneet tehdä työtä avoimin mielin ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa. 

Mikä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma?

Tulevaisuuden sote-keskus oli sosiaali- ja terveysministeriön tammikuun alussa 2020 käynnistämä valtakunnallinen ohjelma, joka oli osa Marinin hallituksen sote-uudistusta.

Satakunnassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma (Tulsote-hanke) käynnistyi Satakuntaliiton hallinnoimana lokakuussa 2020 ja siirtyi Satakunnan hyvinvointialueelle tammikuussa 2023. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 9 miljoonaa euroa. THL koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa.

Löydät lisätietoa ohjelmassa kehitetyistä toimintamalleista Innokylästä: