Siirry sisältöön

Johdon yhteystiedot

Kirsi Varhila

Hyvinvointialuejohtaja

kirsi.varhila@sata.fi

044 707 7910

Sari Vainio

Hyvinvointialuejohtajan assistentti

sari.vainio@sata.fi

044 707 7664

Sari Rantanen

Sote-johtaja

sari.rantanen@sata.fi

Eija Hagman

Sote-johtajan assistentti

eija.hagman@sata.fi

044 707 6686

Marika Lanne

Järjestämisjohtaja, strategia ja järjestämisen vastuualue

marika.lanne@sata.fi

050 432 9785

Heidi Purola

Johdon assistentti, strategia ja järjestäminen

heidi.purola@sata.fi

044 707 7787

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue

Hanna-Leena Markki

Toimialuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue

hanna-leena.markki@sata.fi

044 450 3200

Miia Astala

Johdon assistentti

miia.astala@sata.fi

044 707 4004

Anna Kuromaa

Vastuualuejohtaja, peruspalvelut

anna.kuromaa@sata.fi

040 403 2619

Mari Levonen

Vastuualuejohtaja, erityspalvelut

mari.levonen@sata.fi

044 701 6102

Aikuisten palvelujen toimialue

Saila Hohtari

Toimialuejohtaja, aikuisten palvelujen toimialue

saila.hohtari@sata.fi

044 793 3554

Aija Valo

Johdon assistentti

aija.valo@sata.fi

044 403 6075

Krista Virtanen

Vastuualuejohtaja, sosiaalityön palvelut

krista.virtanen@sata.fi

044 701 6113

Vesa Kiiski

Vastuualuejohtaja, vammaispalveluiden sosiaalityön ja vaativan tuen palvelut 

vesa.kiiski@sata.fi

044 793 3354

Sari Landvik

Vastuualuejohtaja, vammaisten asumisen ja päiväaikaisten toimintojen palvelut

sari.landvik@sata.fi

044 701 0804

Matti Järvinen

Vastuualuejohtaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut

matti.jarvinen@sata.fi

044 701 6561

Ikääntyneiden palvelujen toimialue

Jaana Männikkö

Toimialuejohtaja, ikääntyneiden palvelujen toimialue

jaana.mannikko@sata.fi

044 577 3100

Sini Lahtinen

Johdon assistentti

sini.k.lahtinen@sata.fi

044 747 5820

Taina Juvonen

Vastuualuejohtaja, kotona asumista tukevat palvelut

taina.juvonen@sata.fi

044 4575 300

Pirjo Rehula

Vastuualuejohtaja, kotiin annettavat palvelut

pirjo.rehula@sata.fi

044 701 4463

Anne Vanhatalo

Vastuualuejohtaja, asumispalvelut

anne.vanhatalo@sata.fi

044 577 2562

Erityis- ja sairaalapalvelujen toimialue

Pia Lahtinen

Toimialuejohtaja, erityis- ja sairaalapalvelujen toimialue

pia.s.lahtinen@sata.fi

044 707 7780

Mirka Lehmussaari

Johdon assistentti

mirka.lehmussaari@sata.fi

0447077782

Karoliina Lohikoski

Vs. vastuualuejohtaja, sairaahoidolliset tukipalvelut

karoliina.lohikoski@sata.fi

050 349 5991

Sohvi Hörkkö

Vastuualuejohtaja, diagnostiset ja kliiniset tukipalvelut

sohvi.horkko@sata.fi

044 707 5437

Katja Lepistö

Vastuualuejohtaja, suun terveydenhuolto

katja.lepisto@sata.fi

044 701 3413

Anssi Luoma

Vastuualuejohtaja, sairaalapalvelut

anssi.luoma@sata.fi

044 707 6500

Katriina Peltomaa

Vastuualuejohtaja, akuutti

katriina.peltomaa@sata.fi

044 707 7202

Jukka Kärkkäinen

Vastuualuejohtaja, psykiatria

jukka.karkkainen@sata.fi

044 707 4564

Pelastuslaitos toimialue

Pekka Tähtinen

Pelastusjohtaja, pelastuslaitos toimialue

pekka.tahtinen@sata.fi

044 701 1590

Satu Rustari

Johdon assistentti

satu.rustari@sata.fi

044 701 1591

Jyri Leppäkoski

Vastuualuejohtaja, hälytys- ja avunantopalvelut

jyri.leppakoski@sata.fi

044 701 1501

Mikko Puolitaival

Vastuualuejohtaja, onnettomuuksien ehkäisy -palvelut

mikko.puolitaival@sata.fi

044 701 1521

Petri Ekberg

Vastuualuejohtaja, Suunnittelu, raportointi ja pelastustoimen varautuminen

petri.ekberg@sata.fi

044 701 7400

Konsernipalvelut toimialue

Tero Mäkiranta

Toimialuejohtaja, konsernipalvelut toimialue

tero.makiranta@sata.fi

044 707 7790

Susanna Lilja

Johdon assistentti

susanna.lilja@sata.fi

044 707 7751

Jyrki Vatanen

Talousjohtaja

jyrki.vatanen@sata.fi

044 450 3210

Anna Alarautalahti-Heurlin

Hallintojohtaja

anna.alarautalahti-heurlin@sata.fi

044 707 7888

Kaisa Harjunpää

HR-johtaja

kaisa.harjunpaa@sata.fi

044 707 6766

Leena Ollonqvist

ICT-johtaja

leena.ollonqvist@sata.fi

044 707 7660

Juha-Pekka Heikkonen

Hankinta- ja logistiikkajohtaja

juha-pekka.heikkonen@sata.fi

044 707 7590

Kari-Matti Haapala

Tekninen johtaja

kari-matti.haapala@sata.fi

044 707 7750

Jari Syystö

Rakennuttajajohtaja

jari.syysto@sata.fi

044 707 7752

Outi Halmela

Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

outi.halmela@sata.fi

044 701 7552

Muut yhteystiedot

Muut yhteystiedot löydät palveluiden yhteysestä tai puhelinluettelosta.