Siirry sisältöön

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut siis päättävät siitä, miten Satakunnan hyvinvointialueelle kohdennettu noin miljardin euron rahoitus käytetään palveluidemme järjestämiseen. Päätöksiä ei tehdä kuntakohtaisesti, vaan huomioidaan koko maakunnan alue ja asukkaiden tarpeet.

Aluevaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa seuraavista asioista:

 • hyvinvointialuestrategiasta
 • hyvinvointialueen hallintosäännöstä
 • hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin
 • taloudellisten etuuksien perusteista
 • hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilivelvollisten nimeämisestä
 • hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Aluevaltuuston kokousaikataulu

Kevät 2024

 • 5.2.2024 kello 10
 • 15.4.2024 kello 10
 • 10.6.2024 kello 10.

Syksy 2024

 • 7.10.2024 kello 10
 • 9.12.2024 kello 10.

Aluevaltuutetut

Varsinaiset jäsenet
Kataja Sampsa Pj. kok.
Kalli Eeva I vpj. kes.
Uimaluoto Marika II vpj. sd.
Immonen Niina III vpj. ps.
Juntunen Marketta kd.
Ahvenjärvi Sauli kd.
Korpela Simo kd.
Haikkonen Aila kesk.
Koivisto Arimo kesk.
Nikula Heimo kesk.
Ollila Helena kesk.
Sulkava Heli kesk.
Immonen Joonas kesk.
Kantola Juha kesk.
Korkeaoja Juha kesk.
Kerola Keijo kesk.
Vaitomaa Marja kesk.
Grönman Minna kesk.
Huhtanen Tapio kesk.
Jalonen Vesa kesk.
Holmlund Anne kok.
Hölttä Atte kok.
Perälä Eveliina kok.
Kyhä Henna kok.
Aromaa Jaakko kok.
Junnila Elina kok.
Hannus Kari kok.
Kähkönen Kari kok.
Kaunistola Mari kok.
Alho Marja-Leena kok.
Jaspa Marjo kok.
Marttinen Matias kok.
Lahto Christa liik.
Viinamäki Niko liik.
Joutsenlahti Anssi ps.
Sakari Heidi ps.
Sarin Jyri ps.
Huru Petri ps.
Ojala-Seppä Soile ps.
Toivonen Jami ps.
Bergroth-Lampinen Diana sd.
Laulainen Arja sd.
Starck Erja sd.
Kivenmaa Harri sd.
Lehtonen Harri sd.
Viljanen Heidi sd.
Lukka Heli sd.
Sjöman Ilona sd.
Viljanen Jarkko sd.
Rantanen Johanna sd.
Uusitalo Jouni sd.
Levonen Jyrki sd.
Jokinen-Anttila Leena sd.
Vainio Maaret sd.
Ylijoki Mirja sd.
Wallenius Pekka sd.
Vesivalo Rauno sd.
Seimelä Sari sd.
Alenius Sinikka sd.
Hakala Jari vas.
Tuomi Jenni vas.
Aho Mika vas.
Tommila Milka vas.
Salminen Petri vas.
Ranta Raisa vas.
Elomaa Irmeli vihr.
Pullinen Laura vihr.
Ranne Kaarina vihr
Valtanen Niina vl.

Varavaltuutetut
Raita-aho Voitto sd.
Heino Mirva sd.
Koivisto Tuomas sd.
Nordström Ari sd.
Pirinen Maarit sd.
Heljakka Helena sd.
Viitala Juha sd.
Santanen Johanna sd.
Nummela Juha sd.
Mattila Johanna sd.
Lehti Rainer sd.
Holgeri Anne sd.
Lunden Martti sd.
Nummikari Reijo sd.
Joensuu Satu sd.
Virtanen Carita sd.
Kuhlman Sanna sd.
Tiitinen Juhani sd.
Leino-Murtojärvi Katja sd.
Puska Tiina sd.
Joutsenlahti Juha kok.
Aalto Harri kok.
Uljas Heikki kok.
Tuori Jukka kok.
Walli Helvi kok.
Tähtinen Tinja kok.
Kaski Bia kok.
Lahtinen Petri kok.
Anttila Taru kok.
Vahteristo Samu kok.
Sillanpää Marja kok.
Kiuru Jani kok.
Heijari Eerik kok.
Isokorpi Kristiina kok.
Lepistö Juha kok.
Pettersson Sari kok.
Lepistö Jari kesk.
Kotiranta Anna-Maija kesk.
Pelttari Marko kesk.
Vuorela Sari kesk.
Uusitalo Jukka kesk.
Tuominen Eeva-Liisa kesk.
Peurala Matti kesk.
Nikula-Häkli Tuula kesk.
Hakala Vilho kesk.
Sulo Lasse kesk.
Koskela Matti kesk.
Viikilä Maarit kesk.
Suonpää Jenni kesk.
Ranne Emma kesk.
Rantala Eero vas.
Ailasmaa Tapio vas.
Hatakka Lotta vas.
Heinonen Jukka vas.
Rinne Tiina vas.
Jäntti Jaakko vas.
Siren Tami vihr.
Leino-Holm Minka vihr.
Grönmark Sanna vihr
Haavisto Erno ps
Lahtinen Marko ps
Raja-Aho Jooa ps
Järvelä Tero ps
Laurila Tapio ps
Nurmi Arto ps
Ojala Sami ps
Stenman Tiina ps
Lähtinen Ismo ps
Pitkänen Tarja vl.
Lind Mikael vl.