Siirry sisältöön

Tiedote yhteistyökumppaneille siirtyvistä sopimuksista

Uutinen

Arvoisa yhteistyökumppani,

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Satakunnan kunnilta ja kuntayhtymiltä Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Satakunnan alueen kunnat ja kuntayhtymät ovat antaneet voimaanpanolain mukaiset selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista. Hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio on käynyt selvityksiä läpi kesän ja alkusyksyn aikana. Selvitysten läpikäynti on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2022 aikana. Selvityksen viimeisessä vaiheessa hyvinvointialue tulee kontaktoimaan kaikkia keskeisiä yhteistyökumppaneitaan selvitysten validointi- ja vastaanottoprosessin toteuttamiseksi. Prosessin tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen näkemys palveluntuottajien tai tavarantoimittajien ja hyvinvointialueen välillä 1.1.2023 alkaen voimassa olevista sopimuksista sekä mahdollisista muista vastuista.

Tulemme lähettämään yhteistyökumppaneillemme marras-joulukuussa ns. toimittajaohjeen, jossa ohjeistetaan ostolaskujen lähettämiseen ja käsittelyyn liittyvistä asioista sekä muista käytännön asioista. Pyydämme toistaiseksi lähettämään alueemme kuntiin ja kuntayhtymiin ainoastaan sellaisia laskuja, joiden laskutuskausi kohdistuu vuodelle 2022. Vuodelle 2023 kohdistuvat laskut pyydetään lähettämään hyvinvointialueelle edellä mainitussa toimittajaohjeessa ohjeistettavalla tavalla.

Lisätietoja antavat:
hankintasuunnittelija Suvi Aho, suvi.aho(at)satasairaala.fi, 050 443 1715
hankintasuunnittelija Niina Heino, niina.heino(at)satasairaala.fi, 050 348 1056

Yhteistyöterveisin,

Sari Rantanen         Jyrki Vatanen              Juha-Pekka Heikkonen
Sote-johtaja             talousjohtaja                hankinta- ja logistiikkajohtaja