Siirry sisältöön

Tämä sinun on hyvä tietää historiallisesta muutoksesta, jonka hyötyjä olet – Lue viisi faktaa hyvinvointialueesta

Uutinen

Sinä ja liki 220 000 muuta satakuntalaista asutte vuoden alusta alkaen uudella hyvinvointialueella. Unelmatilanteessa jokainen saa laadukkaat sote-palvelut yhdenvertaisesti. Näin palvelut maakunnassa uudistuvat ja kehittyvät.

Valmiina hyppäämään, hop! Kare Kettunen kävi terveydenhoitaja Miia Peren luona 4-vuotiaiden laajassa terveystarkastuksessa. Tulevaisuudessa työntekijät ryhmäytyvät yhä useammin sinne, missä asiakkaat ovat. Neuvola päiväkodin yhteydessä tutussa ympäristössä on lapsen etu.

Tammikuusta alkaen Satakunnan hyvinvointialue järjestää maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Miten sinä satakuntalaisena siitä hyödyt? Koostimme viisi faktaa uudistuksesta.

1. Pompottelun aika on ohi

Tulevaisuudessa yksi yhteydenotto riittää. Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä on auttaa heti ensikontaktista ja löytää avun tarvitsijalle oikeat palvelut. Kun otat yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sinusta otetaan koppi heti, eikä lähetetä paikasta toiseen. Avuksesi kootaan tarvittaessa moniammatillinen tiimi, joka on mukana hoitopolun alusta saakka.

Saat hyvää hoitoa oikeaan aikaan sujuvasti yhdestä luukusta.

Sinun parhaaksesi voidaan tarvita myös järjestöjä, yrityksiä tai seurakuntaa, jolloin tiimi laajenee monialaiseksi. Ihmiskeskeisyys on koko uudistuksen ydin. Saat hyvää hoitoa oikeaan aikaan sujuvasti yhdestä luukusta.

”Kare on iloinen poika ja tuttu jo vauvaiästä”, sanoo Länsi-Porin lastenneuvolan terveydenhoitaja Miia Pere

2. Lapsiperheiden lottovoittona perhekeskus

Perhe saa avun vaikka keittiön pöydän vieressä. Tätä tavoitetta kohti edetään, kun kehitetään sähköistä ja verkostomaista perhekeskusmallia. Perhekeskus on matalan kynnyksen palvelu, josta satakuntalaiset lapsiperheet voivat saada apua eri elämänvaiheissa niin pieniin kuin suuriin haasteisiin – kaikki saman katon alta kasvokkain tai diginä.

Olipa kyseessä huoli nuoren jaksamisesta, pikkulapsen nukkumisvaikeudet, erotilanteen haasteet perheessä tai aivan tavalliset neuvolakäynnit, saa perhe moniammatillista tukea. Perhekeskus auttaa lapsiperheitä aina kokonaisuutena.

3. Sama palvelu, asuitpa Raumalla tai Karviassa

Yhdenvertaisuus toteutuu maakunnassa jatkossa yhä paremmin. Tavoite on, että raumalainen Minna tai karvialainen Reijo saavat yhdenvertaiset palvelut ja heille parhaan avun oikea-aikaisesti. Toteutuminen edellyttää erilaisten liikkuvien sekä etä- ja digipalveluiden käyttöönottoa.

Yhdenvertaisuus toteutuu maakunnassa yhä paremmin.

Sotekeskukset toimivat valmistuessaan tiimimalliajattelun mukaan. Se tarkoittaa, että ihminen saa tarvittaessa yhdellä kertaa avun mahdollisimman moneen asiaan. Asiaan tartutaan moniammatillisena tiiminä, johon asiantuntijat on koottu asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Tämän toimintamallin eteen on Satakunnassa tehty jo paljon hyvää työtä. Fakta on, että tiiminä auttaminen tuo avun tarvitsijalle terveyshyötyä, monen luukun lähetekulttuuri ei.

4. Ikääntyneelle ideaaleinta on sujuvuus

Kun eri ammattilaisten yhteistyö tiivistyy entisestään, etenkin ikäihmiset voittavat. Kenenkään ei esimerkiksi pidä terveydenhuollossa asioinnin jälkeen jäädä yksin epätietoisuuteen, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Ammattilaiset selvittävät oikeat palvelut ja kertovat ikääntyneelle, mikä on palvelupolun seuraava askel.

Tulevaisuudessa kehitetään ikäkeskus-palvelumallia ikääntyneille. Idea on perhe- ja sotekeskuksesta tuttu: ikääntynyt saa yhdestä paikasta tarvitsemansa palvelut, eikä apua tarvitse etsiä monista paikoista. Aluehallitus päätti omaishoidontuen yhtenäistämisestä ja omaishoidon palkkiot nousevat suurimmalla osalla omaishoitajista.

Vuokko kävi aikuisneuvolassa vapaaehtoisessa 75-vuotistarkastuksessa terveydenhoitaja Sirpa Sandtin vastaanotolla. Tarkastuksessa muun muassa keskustellaan terveydentilasta ja elämäntilanteesta, mitataan verenpaine ja tehdään muistitesti.

5. Apua saa 1. tammikuuta kuten edellisenäkin päivänä

Palvelut jatkuvat saumattomasti yli vuodenvaihteen. Hoitoa ja apua saa, siitä ei kenenkään tarvitse olla huolissaan. Maailma ei kuitenkaan ole valmis hyvinvointialueen osalta 1. tammikuuta. Monia muutoksia on edessä vuodenvaihteen jälkeenkin ja niistä asukkaille ajan mittaan tiedotetaan. Työtä satakuntalaisten hyvinvoinnin eteen tehdään eri tavoin. On esimerkiksi paljon yhdenmukaistettavaa, jolla varmistetaan yhdenvertaiset palvelut jokaiselle satakuntalaiselle asuinkunnasta riippumatta.

Kolme kuumaa kysymystä – lue vastaukset

Säilyvätkö lähipalvelut ennallaan?

Vuoden 2023 alussa lähipalveluihin ei tulla tekemään muutoksia. Hoitoa saa edelleen niistä toimipisteistä, joissa on tottunut asioimaan aiemminkin. Samat tutut hoitohenkilöt auttavat ja palvelevat sinua, kuten ennenkin. Lähipalvelut pyritään turvaamaan jatkossakin, mutta palveluiden tuottamistavat voivat muuttua.

Tarvitsen terveydenhuollon apua. Minne olen jatkossa yhteydessä?

Oman alueesi terveysasema palvelee, kun tarvitset kiireetöntä terveydenhoitoa. Omaolo.fi-palvelussa voit tehdä oirearvion, mikä yhdistää sinut tarvittaessa oman alueesi ammattilaiseen ja ajanvaraukseen. Jos mietit lähtöä päivystykseen, soita aina ensin päivystysapunumeroon 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112.

Onko hyvinvointialue valmis 1.1.2023?

Paljon on valmista ja vielä kehitettävää. Satakunnan hyvinvointialueella on osaavia, sitoutuneita ja kehittämismyönteisiä ammattilaisia, jotka tekevät päivittäin työtä hyvinvoinnin ja terveyden eteen.

Asiantuntijana Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen. Kuvissa sosiaali- ja terveyspalveluiden arkea Porin perusturvasta. Teksti: Milla Majander, kuvat: Vesa Saivo.