Siirry sisältöön

Talouden suunnitelmia, arvioita ja ohjeita hyväksyttiin

Uutinen

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 19.6.2023 talousarvioon 2023 perustuvan käyttösuunnitelman, jossa tarkennetaan aluevaltuuston hyväksymä talousarvio vastuualuetasolle. Käyttösuunnitelma sisältää toimintasuunnitelmat ja -tavoitteet toimialueittain, jolloin toimialuekohtaiset toimintasuunnitelmat ja -tavoitteet johtavat ja ohjaavat toimialueiden vastuualueiden toimintaa ja taloutta vuonna 2023.

Lisäksi hyväksyttiin valmisteluohjeet toiminta- ja taloussuunnitelmalle vuosille 2024–2026. Hyvinvointialuejohtaja sai valtuudet tehdä käyttösuunnitelmaan teknisluonteisia korjauksia sekä täydentää valmisteluohjeita.

Pelastuksen toimintasääntö ja sisäinen tarkastuksen toimintaohje käsiteltiin

Aluehallitus hyväksyi Pelastuslaitos-toimialueen toimintasäännön, ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan hyväksymään toimintasääntöihin vähäisiä tarkennuksia ja lisäyksiä. Säännössä on kuvattu kunkin toimi- ja vastuualueen tehtävät ja organisaatio, kuvattu keskeisten virkojen ja toimien toimivaltuudet, määrätty päätösvaltuudet sekä määrätty henkilöstöön liittyvästä päätösvallasta.

Hyvinvointialuelain 51 §:n mukaisesti aluehallituksen tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäisellä tarkastuksella on oltava aluehallituksen hyväksymä toimintaohje, joka esitettiin aluehallituksen hyväksyttäväksi. Toimintaohjeessa määritellään sisäisen tarkastuksen tarkoitus ja periaatteet, toimivalta ja -alue, valtuudet ja vastuut, tavoitteet ja tehtävät sekä toiminnan toteutus.

Keskustelua hyvinvointialueen viestinnästä

Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet hyväksyttiin ja se lähetettiin edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Vaikuttavalla viestinnällä ja markkinoinnilla rakennetaan Satakunnan hyvinvointialuetta entistä tunnetummaksi, arvostetummaksi ja houkuttelevammaksi palveluntarjoajaksi ja työnantajaksi. Strategisten periaatteiden mukaisesti viestintä ja markkinointi keskitetään keskeisille sidosryhmille: asiakkaille, henkilöstölle ja työnhakijoille.

Keskusteltiin mediayhteistyöstä ja todettiin, että muutos on ollut kaikille sekä hyvinvointialueen henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä medialle suuri. Kansalaisilla on oikeutettu tarve saada tietoa siitä, miten hyvinvointialue toimii.

Helmikuusta 2023 alkaen hyvinvointialue on palvellut mediaa aktiivisesti tekemällä tiedotteita ja vastaamalla toimitusten pyyntöihin keskimäärin pari kertaa päivässä ja noin 35 kertaa kuukaudessa. Tammikuussa tiedotteita julkaistiin (viikonloput mukaan lukien) viisi kertaa päivässä. Jatkossa yhteistyötä median kanssa lisätään edelleen.