Siirry sisältöön

Syksyn ja kevään suunnitelmalliset valvonnat sekä sähköisen Laatuportti valvontaohjelman koulutukset 

Uutinen

Hyvinvointialue vastaa sote-palvelutuotannon valvonnasta omalla alueellaan. Valvontaa toteutetaan eri tasoilla. Toimintayksikön omavalvonta on aina ensisijaista ja järjestämiseen liittyvä valvonta varmistaa omavalvonnan riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi valvontaa tehdään reaktiivisesti epäkohtailmoitusten perusteella. Aluehallintovirastot ja Valvira ohjaavat hyvinvointialueita ja toteuttavat viranomaisvalvontaa silloin, kun hyvinvointialueen valvontatoiminnot eivät riitä.  

Valvonnan tarkoituksena ja tavoitteena on varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus, palvelujen lainmukaisuus ja laatu sekä palvelujen käyttäjien perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteutuminen.  

Valvontatapahtuman koordinoi valvontakoordinaattori. Valvontakäynnille osallistuvat valvontakoordinaattorin lisäksi yksikön esihenkilö sekä mahdollisuuksien mukaan muu toiminnasta vastaava henkilö. 

Palvelutuottajan valvonta perustuu asiakirjavalvontaan, valvontakäynnillä tehtävään havainnointiin sekä asiakkaiden/potilaiden ja henkilöstön haastatteluun. Valvontatapahtumasta laaditaan aina kirjallinen raportti, joka toimitetaan palvelutuottajalle sekä aluehallintovirastoon.  

Sähköinen valvontaohjelma

Hyvinvointialueella on otettu käyttöön Qreform Laatuportti sähköinen valvontaohjelma sote-palvelutuotannon valvonnan tueksi. Valvontatapahtumat toteutetaan sähköisen valvontaohjelman avulla.  

Sähköinen valvontaohjelma mahdollistaa: 

  • valvontaan liittyvän ennakkomateriaalin toimittamisen 
  • palvelutuottajan toiminnan arvioinnin valvontaohjelman sisältämän kriteeristön avulla (itsearviointi- sekä valvojan arviointiosuus) 
  • poikkeamahavaintojen tekemisen ja kehittämistoimenpiteiden asettamisen sekä seurannan 
  • valvontatapahtuman raportoinnin. 

Palveluntuottaja käyttää Laatuportin sähköistä valvontaohjelmaa ennakkomateriaalin toimittamiseen sekä itsearviointiosion täyttämiseen ennen valvontakäyntiä. Valvontakäynnin jälkeen raportti on luettavissa ohjelmasta. Palveluntuottaja raportoi myös mahdolliset kehittämistoimenpiteet Laatuporttiin. Ohjelma muistuttaa mahdollisista keskeneräisistä tehtävistä, jolloin kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen seuranta helpottuu.  

Syksyn aikana järjestetään kolme saman sisältöistä koulutusta Laatuportin käytöstä 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat Laatuportin ylläpitämän valvonnan sähköisen tietojärjestelmän käyttöön. Koulutuksessa keskitytään palvelutuottajan rooliin sähköisen tietojärjestelmän käyttäjänä. 

Laatuportti valvontaohjelmakoulutukset palvelutuottajille on suunnattu Satakunnan hyvinvointialueen julkisille sekä yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille. 

Hyvinvointialueella palveluita tuottavat yksityiset palveluntuottajat ilmoittautuvat koulutukseen SataInno-sivusto kautta, jossa on myös lisätietoa koulutuksesta ja sen sisällöstä. Saman sisältöiset koulutukset järjestetään 15.8., 22.8. ja 29.8., klo 9-10.30 Teams-yhteydellä. Lisätietoa Satainno-sivustolta(siirryt toiseen palveluun).

Sote-palvelutuottajien suunnitelmallinen valvonta painottuu syksyllä 2023 ja keväällä 2024 ympärivuorokautiseen palvelutuotantoon sekä ikääntyneiden palveluiden osalta myös kotihoidon valvontaan.  

Syksyn koulutukseen osallistumista suosittelemme ympärivuorokautiseen asumiseen, yhteisölliseen asumiseen, kotihoitoon sekä terveydenhuollon osalta perustason hoito-osastotoimintaan.  

Koulutuksesta tehdään tallenne. Seuraavat koulutukset järjestetään keväällä 2024. 

Lisätietoja

Lisätietoja saat tarvittaessa oman palvelualasi valvontakoordinaattorilta: 

Lastensuojelu

Mari Virkkunen​ 
mari.virkkunen@sata.fi​ 
041 732 2573​ 

Minna Valli​ 
minna.m.valli@sata.fi​ 
041 732 2572​ 

Vammaispalvelu

Marika Paunu​ 
marika.paunu@sata.fi​ 
050 473 5357​ 

Heidi Eloranta​ 
heidi.eloranta@sata.fi​ 
041 732 2412 

Ikääntyneiden palvelu

Saara Vajavaara​ 
saara.vajavaara@sata.fi​ 
044 747 5827​ 

Kirsi-Marja Polo​ 
kirsi-marja.polo@sata.fi​ 
040 488 6296​ 

Helena Myllymäki​ 
helena.k.myllymaki@sata.fi​ 
044 701 6336​ 

Mielenterveys- ja päihdepalvelu

Sari Vihervuori​ 
sari.vihervuori@sata.fi​ 
041 732 2569​ 

Terveydenhuolto

Juha Lepistö​ 
juha.lepisto@sata.fi​ 
041 732 2571​ 

Essi Hällynen​ 
vs. valvontapäällikkö 
essi.hallynen@sata.fi​ 
044 7012030​