Siirry sisältöön

Sosiaalityöntekijän sijaisten kelpoisuusvaatimuksiin tiukennuksia – linjauksia vaaditaan tarkasteltavaksi uudelleen

Uutinen

Valvira julkaisi kesällä 2023 ohjeen, jossa sosiaalityöntekijöiden sijaisina toimivien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia tiukennettiin.

Hyvinvointialueet ovat esittäneet vaatimuksen, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä Valvira arvioivat ohjeen uudelleen kiireellisesti, sillä kelpoisuusvaatimusten tiukentaminen aiheuttaa vakavaa haittaa sekä sosiaalityön asiakkaille että työyhteisöille. Helsingin ja hyvinvointialueiden kannanotto STM:lle ja Valviralle(siirryt toiseen palveluun)

Valviran uuden ohjeen mukaan sosiaalityöntekijän sijaisena voi toimia sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi ohjeessa tulkitaan lakia niin, että sosiaalityötä pääaineena opiskeleva voi toimia sosiaalityöntekijän sijaisena koko opiskeluaikanaan korkeintaan vuoden ajan.

Ohjeen mukainen rajaus pudottaisi valtakunnallisesti suuren määrän sosiaalityöntekijän sijaisia pois sosiaalityön vahvuudesta. Valviran ohjeistuksen äkillinen muutos koskee tällä hetkellä hyvinvointialueilla ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa yhteensä 521 tilapäisesti sosiaalityöntekijänä toimivaa työntekijää. Satakunnan hyvinvointialueella luku on ensimmäisen arvion mukaan 19 sosiaalityöntekijän sijaista. Esimerkiksi sosionomit, jotka ovat suorittaneet avoimessa yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopinnot, eivät täytä uuden ohjeen mukaisia vaatimuksia. Sijaisena ei myöskään voi toimia sosiaalityön ammattiin opiskeleva henkilö, mikäli hän on toiminut sosiaalityöntekijän sijaisena jo vuoden, nykyisessä tai toisessa sosiaalityöntekijän tehtävässä.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy valmistelee STM:n ja Valviran kanssa neuvotteluja, mutta niiden ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Hyvilin tiedote: Hyvil ja KT esittävät ratkaisuja sosiaalityöntekijöiden pulaan(siirryt toiseen palveluun)

 Satakunnan hyvinvointialueella palvelussuhteet, joita tarkennus koskee, jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Satakunnan hyvinvointialue on mukana neuvotteluissa ja tekee tarvittavat linjaukset sekä ohjeistaa niistä myöhemmin.

Esitetyt vaatimukset: sijaisohjeen uudelleenarviointi, lastensuojelun asiakasmitoitukset ja sosiaalityöntekijöiden koulutusmäärä

Helsinki ja hyvinvointialueet esittävät STM:lle ja Valviralle seuraavia vaatimuksia:

  • Valviran uusi tilapäisiä sosiaalityöntekijöitä koskeva ohjeistus tulee kumota ja aiempi ohjeistus tulee palauttaa käyttöön.
  • Lastensuojelulain asiakasmitoituksen (30 lasta / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä) voimaantuloa siirretään 1.1.2028 saakka, jotta henkilöstön saatavuus voidaan varmistaa. Siihen asti sovelletaan siirtymäsäännöksen mukaista mitoitusta (35 asiakasta / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä).
  • Sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriä nostetaan tuntuvasti. Kiristyvä asiakasmitoitus voi tulla voimaan vasta sitten, kun sosiaalityöntekijöitä valmistuu riittävästi. Lisäksi koulutuksen on annettava valmiudet toimia sosiaalityöntekijän tehtävässä.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kykyä tunnistaa ja puuttua kansallisiin sosiaalihuollon asiakasturvallisuusriskeihin arvioidaan ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan.