Siirry sisältöön

Satasairaalan esteettömyyskartoitus

Satasairaalan esteettömyyskartoitus suoritettiin 9.11.2023 ja se koskee Satasairaalan N-rakennuksen 2. kerroksessa sijaitsevaa auditoriota, N-rakennuksen 2. kerroksen neuvotteluhuonetta ja kulkureittejä. Kartoituksen on suorittanut esteettömyysasiantuntija, Invalidiliiton kokemustoimija Niina Kiintonen.

Tälle sivulle on koottu kartoituksen keskeisin sisältö. Jos haluat lukea laajemman raportin kartoituksesta, voit pyytää sen sähköpostilla: asiaskaspalvelukeskus@sata.fi.

Esteetön ympäristö helpottaa arkea

Esteetön ympäristö sujuvoittaa ihmisten arkea, eikä huomioi ainoastaan erityisryhmien tarpeita. Jokainen meistä on tarvinnut tai tulee jossain elämänsä vaiheessa tarvitsemaan esteetöntä ja helposti saavutettavaa ympäristöä sekä kohderyhmälähtöisesti suunniteltuja palveluja. Esteetön ympäristö soveltuu kaikille.
Merkittävälle osalle ihmisistä esteettömyys ja saavutettavuus ovat avainasemassa, jotta arki olisi sujuvaa, mielekästä ja tasa-arvoista.

Esteetön ympäristö tasoittaa eriarvoisuutta eri lähtökohdista toimivien ja
liikkuvien ihmisten välillä.

Satasairaalan esteettömyyskartoitus toteutettiin Invalidiliiton ESKEH-lomakkeistoa käyttäen, hyödyntäen Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusopasta (2019) ja aiempaa kokemustietoa esteettömyyden kartoittamisesta. Kartoitettavia kohteita olivat osoitetut sisäänkäynnit, auditorio, neuvotteluhuone, aulatila, esteetön wc, tiloihin johtavat kulkureitit sekä reitin varrella olevat hissit ja opasteet.

Sisäänkäyntien esteettömyys

Sisäänkäynnit

  • Pääsisäänkäynti (A-rakennus): Sisäänkäynti on helposti havaittavissa, mutta monelle apuvälineen käyttäjälle haastavasti saavutettavissa, koska sijaitsee mäen päällä. Pääsisäänkäynnin läheisyydessä ei ole tasaisella maalla sijaitsevia pysäköintipaikkoja muuta kuin saattoliikenteelle. Pääsisäänkäynnin läpinäkyviin lasioviin suositellaan opasteiden selkeyttämistä, mutta samalla on pohdittava sairaalan kaikkien sisäänkäynnin opasteiden yhdenmukaisuutta. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on tuulikaappi, jossa säilytetään lainattavia apuvälineitä ja Postin kirjelaatikkoa. Sairaalan on huolehdittava tuulikaapin kulkuväylän turvallisuudesta asiakkaille, ettei törmäysvaaraa aiheudu.
  • Laboratorion sisäänkäynti (ovi 4): Sisäänkäynti sijaitsee 0. kerroksessa tasaisella alueella. Sisäänkäynnin lähellä on liikuntaesteisille osoitettuja pysäköintipaikkoja ja tilaa saattoliikenteelle. Sisäänkäynnillä on saranaovi, joka avautuu ulkoa tullessa liiketunnistimella, mutta ulos mentäessä ovenavauspainikkeella. Painikkeen havaitsemisen helpottamiseksi on suositeltavaa lisätä painikkeeseen lisää kontrastia ja pistekirjoitus. Sisäänkäynti on kynnyksetön.
  • E-talon sisäänkäynnit (ovi 9 ja 13): Sisäänkäynneistä kulku on muuten sujuvaa, mutta ovelle 13 saapuminen tuottaa haastetta apuvälineellä kulkevalle. Ovelle saavutaan parkkialueelta, jossa on liikuntaesteisille osoitettuja pysäköintipaikkoja, mutta pihassa on korkea reunakivetys, josta ei pääse pyörätuolilla. Oven edustalle on tehtävä luiskaus, jotta parkkialueelta on esteetön kulku. Ovi 9 on helposti löydettävissä, mutta ovi ei havaitse eri pituisia henkilöitä riittävän hyvin. Kartoitushetkellä pyörötuolilla liikkuva henkilö sai oven auki toisella yrittämällä ja tultuaan lähes kiinni oveen. Liiketunnistimen tulisi tunnistaa paremmin eri pituiset henkilöt, jotta törmäysvaaraa ei aiheudu.

Kulkureitit ja opastus

Auditorio ja neuvotteluhuone sijaitsevat N-rakennuksen 2. kerroksessa. Näitä ei ole kartoitettujen sisäänkäyntien läheisyydessä opastettu, joten tiloihin tulevan on tiedettävä missä osassa ne sijaitsevat. N-rakennuksen opasteita löytyy sisäänkäyntien läheisyydestä ja niitä seuraamalla kulkureitti N-rakennuksen hisseille on melko sujuva.

Kartoitetuilla alueilla olevat opasteet olivat ulkoasultaan yhteneviä, mutta joissakin ovissa (mm. auditorio, wc ja neuvotteluhuone) opasteet ja kirjasintyypit olivat vaikeammin luettavissa. Satasairaalassa on tehty opasteiden yhdenmukaistamista eri osissa, jolloin yleisilme on selkeämpi yhtenevämpi, vaikka rakennuksista osa on vanhoja ja osa vasta valmistuneita.

Kulkureittien varrella havaittiin seuraavia esteettömyyspuutteita ja toimenpiteitä vaativia asioita.

  • Luiskatut käytävät: N- ja E-talot toisiinsa yhdistävät käytävät 0. ja 1. kerroksissa on luiskattu koko käytävien matkalta. Luiskatut käytävä ovat riittävän leveitä ja hyvin valaistuja, mutta luiskat ovat juuri ja juuri alle suositellun 8 % kaltevuuden. Luiskien jyrkkyys tekee niistä raskaat kulkea esimerkiksi pyörätuolilla tai rollaattorilla. Luiskattujen osuuksien alku- ja loppupäähän tulisi lisätä kontrasti- ja kohomerkinnät, jotta luiskat ovat helpommin havaittavissa ja tunnusteltavissa.
  • Värikkäät kuviot kulkureitillä: Laboratorion ovelta N-rakennukseen kuljettaessa lattiaan on käytetty vaalean pääsävyn lisäksi vihreää korosteväriä suurissa abstrakteissa kuvioissa. Vihreät kuviot saattavat aiheuttaa esimerkiksi muistisairaille henkilöille tunteen tasoerosta ja putoamisesta. Lattiapintojen selkeyttäminen ja isojen kuvioiden välttäminen on suositeltavaa, kun lattiapinnat seuraavan kerran uusitaan.
  • Puutteellinen pääopaste: Rakennuksen pääopasteen tulisi olla sairaalan pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, mutta Satasairaalassa pääopaste on N-rakennuksen aulassa. Pääopasteessa on sairaala-alueen pohjapiirros. Opaste on sijoitettu seinälle käytävän varrelle, joten siitä voi huomaamattaan kulkea ohi. Opaste on liian korkealla esimerkiksi lapsia, lyhytkasvuisia tai pyörätuolilla liikkuvia henkilöitä ajatellen. Käyttäjäystävällisen pääopasteen lähelle tulisi päästä ja sitä tulisi voida lukea myös kohotekstin ja -symbolien avulla. Pistekirjoitus opasteessa on suositeltavaa.
  • Näkövammaisten huomiointi: Kartoitetuilla alueilla ei ole huomioitu näkövammaisten opastusta esimerkiksi kulkureittien varrella. Näkövammaisille tulisi olla lattioihin tehty kohomerkintöjä ja ohjaavia elementtejä, joita hyödyntäen liikkuminen olisi esteettömämpää ja turvallisempaa.

Auditorio ja aulatila

Satasairaalan auditorio sijaitsee N-rakennuksen 2. kerroksessa. Sinne pääsee helposti saapumaan apuvälineen kanssa, mutta tilassa ei ole osoitettu paikkoja apuvälineen kanssa liikkuvalle. Lattiatasossa on penkkirivi, mikä mahdollistaa apuvälineestä tuoliin siirtymisen, jos se on henkilön toimintakyvyn kannalta mahdollista. Auditoriosta suositellaan poistamaan osa alarivin penkeistä, jotta esteettömille paikoille
vapautuu tilaa.

Auditorion katsomo on nouseva ja useammassa rivissä. Katsomon molemmin puolin on portaat, joissa porrasaskelmien pinta on paikoin kulunut. Porrasaskelmiin suositellaan kontrastimerkintöjen uusimista. Auditoriossa on eri tasolla oleva esiintymisalue, johon ei pääse apuvälineellä ilman luiskaa. Kartoitushetkellä tilassa on siirrettävä luiska, joka on kuitenkin vaikeasti siirrettävä ja kaltevuudeltaan jopa 21 % (suositus alle 8 %). Luiskan uusiminen esteettömyyskriteerit täyttäväksi on edellytys auditorion tasavertaiselle käytölle.

Auditoriossa on induktiosilmukka, joka mahdollistaa äänensiirron kuulolaitetta käyttävälle henkilöille. Äänensiirtoaluetta ei kuitenkaan ole merkitty näkyviin, mikä vaikeuttaa parhaan kuuntelupaikan löytämistä.

Aulatila, josta auditorioon ja neuvotteluhuoneeseen pääsee, sijaitsee N2-osassa. Aulaan johtaa saranallinen ovi, joka ei ole sähköisesti avautuva. Oven avaaminen vaatii enemmän voimaa, mikä ylittää suositukset. Oveen suositellaan automatiikan lisäämistä ja helposti havaittavaa ovenavauspainiketta. Aulassa on vaatesäilytystä varten pystynaulakoita, mutta vaatekoukkuja on vain 155 cm korkeudella. Vaatekoukkuja
tulisi asettaa myös matalammalle korkeudelle esteettömän käytön mahdollistumiseksi. Naulakot sijaitsevat myös hieman liian lähellä toisiaan, mikä saattaa vaikeuttaa apuvälineen kanssa toimimista.

Neuvotteluhuone, N-rakennus 2. kerros

Neuvotteluhuone on auditorion vieressä ja helposti apuvälineen kanssa saavutettavissa. Neuvotteluhuone on akustisesti miellyttävä. Huoneessa on suuri pöytäryhmä ja korkeussäädettäviä nojatuoleja, joita on mahdollista siirrellä. Apuvälineen kanssa kulkevalle on mahdollista saada hyvin liikkuma- ja istumatilaa. Huoneessa on useampi valokatkaisin oven vieressä, mutta niihin merkityt ohjetekstit ovat liian pienellä
tekstillä ja vaikeasti luettavissa. Suuremmat tekstit helpottaisivat lukemista. Kartoitushetkellä ei ollut mahdollista testata, onko tilassa induktiosilmukkaa, eikä siitä ollut tilassa asianmukaista opastetta.

Esteetön WC

Auditorion ja neuvotteluhuoneen läheisyydessä oleva esteetön wc sijaitsee naisten wc:n vieressä. Ovessa ei ole opastetta, eikä wc:tä ole opastettu aulatilasta. Oveen tulee merkittävä esteettömän wc:n kuvasymboli ja tekstiopaste. Opasteen tulisi olla luettavissa pistekirjoituksella. Wc:n ovessa ei ole ovea sulkevaa ovipumppua. Apuvälineellä liikkuvan on vaikea sulkea ovea, koska kahvaan ei usein ylety. Oveen on suositeltavaa asentaa vaakasuuntainen lankavedin, josta sen saa vedettyä kiinni wc:n sisäpuolelta.

Esteetön wc on tilava ja siellä mahtuu toimimaan apuvälineen kanssa. Wc-istuin on keskellä takaseinää ja siihen voi siirtyä kummaltakin puolelta. Wc-istuimen istuinkorkeus on 47,50 cm ja molemmilla puolilla on seinä- ja lattiakiinnitteiset käsituet 85,00 cm korkeudella. Wc-istuimelta ei ylety avaamaan vesihanaa eikä käyttämään käsisuihkua. Wc:ssä suositellaan siirtämään käsisuihku lähemmäs wc-istuinta ja muuttamaan käsisuihku automaattiseksi, jotta vesihanaa ei tarvitse avata käytön ajaksi.

Käsienpesuallas on kiinni seinässä 80 cm korkeudessa, eikä sen korkeutta voi säätää. Altaan alla on riittävästi vapaata tilaa apuvälineen kanssa liikkumiseen. Käsienpesualtaan yläpuolella oleva peili sijoittuu 103–191 cm korkeudelle. Alareunan tulisi olla 80–90 cm korkeudessa, jotta siitä näkee myös istuessa. Wc:ssä on kaksi
vaatekoukkua 153 cm korkeudella. Vaatekoukkuja tulee lisätä myös matalammalle korkeudelle.

Wc:ssä on hälytysjärjestelmä, josta hälytys ohjautuu aulatilaan ja auditorioon. Hälytys ei ohjaudu muualle sairaalan kiinteistönvalvontajärjestelmässä. Wc-istuimen vieressä on katosta roikkuva ohut ja punainen hälytysnaru. Narusta saisi helposti havaittavamman asettamalla narun päähän isomman vetimen.

N- ja E-rakennuksen hissit

Kartoituksen kohteena olevilla kulkureiteillä oli kolme erilaista henkilöhissiä, joista tarkasteltiin lähemmin hissiä, joka on keskeisimmin käytössä auditorioon ja neuvotteluhuoneeseen mentäessä. Hissit sijaitsevat N-rakennuksessa, josta niillä pääsee 00.–2. kerrokseen. Käytettävissä on myös portaat hissien läheisyydessä.
Isot hissit on mitoitettu siten, että niissä voi kuljettaa myös sairaalasänkyä.

Hissien seinällä on opastetaulu, joka osoittaa korostusvärillä missä kerroksessa ollaan. Se osoittaa myös mihin kerroksiin hisseillä pääsee, ja mitkä ovat kerrosten pääasialliset kohteet. N-rakennuksen hisseissä ei ole puheohjausta. Hisseissä on liukuovi, joka aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti painamalla painiketta. Ovi sulkeutuu 4 sekunnin jälkeen ja ovi yritti tulla pyörätuolissa istuvaa henkilöä päin, jos oviaukon väliin jäi
pidemmäksi ajaksi. Oven osuttua pyörätuoliin se avautui uudelleen. Oveen tulee asettaa turvatunnistin, jotta se ei sulkeudu jonkun ollessa oven välissä.

E-talon uudemmat hissit ovat muuten lähes yhtenevät N-rakennuksen hissien kanssa, mutta niissä on ääniopastus. Se kertoo mihin kerrokseen saavutaan.