Siirry sisältöön

Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikkö on viiden tähden koulutuspaikka ja vuoden perehdyttäjä

Uutinen

Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö sai Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton järjestämässä Koulutuspaikkakyselyssä täydet viisi tähteä. Klinikka sai myös täyden NPS-arvon (100), joka tarkoittaa yksimielistä suositusta koulutettavilta lääkäreiltä.

Kyselyssä koulutuspaikat arvioidaan asteikolla nollasta kymmeneen. Tärkeimmiksi suosittelukriteereiksi nousevat hyvä työilmapiiri, opetusmyönteisyys, hyvä johtaminen sekä hyvä seniorituki. Kaikista kyselyyn vastanneista 93 % kokee työilmapiirin hyväksi, mikä heijastuu koulutuspaikkojen menestykseen.

Koulutuspaikkakyselyssä arvioitiin myös perehdytyksen laatua useilla mittareilla. Satasairaalan anestesiologia ja tehohoito erottui muista suurimmalla määrällä erinomaisia kokonaisarvioita.

Parhaan perehdyttäjän valinnassa otettiin huomioon vastaajien saamastaan perehdytyksestä antama kokonaisarvio sekä eri osa-alueita perehdytyksessä, mm. kuinka hyvin koulutettava oli perehdytetty tietojärjestelmiin, työtiloihin, työskentelyvälineiden käyttöön sekä työpaikan henkilöstöön ja kokous- ja koulutuskäytäntöihin.

Avoimissa palautteissa kehuttiin anestesiologian ja tehohoidon yksikön työilmapiiriä, positiivista asennetta ohjaamiseen ja riittävää resursointia. Kehuna nostettiin esille myös koulutettavien huomioiminen yksilöinä: Täällä otetaan huomioon yksilöllisesti jokaisen erikoistuvan kehittyminen ja työtehtävien vaikeustasoa lisätään sopivassa suhteessa osaamistasoon.

Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikössä tieto parhaan perehdyttäjän tunnustuksesta otetaan vastaan tyytyväisenä. Yksikön osastonylilääkäri Aleksi Lahti korostaa, että erikoistuvien lääkärien perehdytykseen ja koulutukseen on panostettu systemaattisesti monin tavoin. 

Parhaan perehdyttäjän tunnustuksen ja kunniakirjan vastaanotti Lääkäripäivillä koulutusvastaava, erikoislääkäri Tanja Ahtiainen, joka on ollut luomassa koulutusohjelmaa.

– Keräämme aktiivisesti palautetta koulutettavilta siitä, mitä osaamista he tarvitsevat, Ahtiainen kertoo.

Valinnan parhaasta perehdyttäjästä tekivät Nuorten Lääkärien Yhdistys, Suomen Lääkäriliitto ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Tunnustus jaettiin 24.1. Lääkäripäivillä Helsingissä. 

Ryhmäkuvassa Tuija Ikonen, Tanja Ahtiainen, Riku Metsälä, Sami Heistaro.
Koulutusvastaava, erikoislääkäri Tanja Ahtiainen (keskellä) vastaanotti Paras perehdyttäjä -palkinnon 24.1. Helsingin Lääkäripäivillä. Palkinnon jakoivat  
potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksesta, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja Riku Metsälä sekä Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro. Kuva: Mikko Käkelä