Siirry sisältöön

Satakunnan liikuntastrategia julkaistu

Uutinen

Kohti maakuntia, joissa jokaisen on helppo tehdä valintoja liikunnallisen elämäntavan puolesta

Satakunnan liikuntastrategian 2030 visiona on hyvinvoivat ja liikkuvat maakuntalaiset. Strategian myötä Satakunnassa mennään kohti vahvempaa yhteistyötä asukkaiden liikkumisen tukemisessa ja nykyajan liikkumattomuuden haasteisiin vastatessa.

Strategiatyön myötä tavoitteena on, että kaikilla satakuntalaisilla on liikkumaan innostavat asuinympäristöt ja olosuhteet. Näitä edistetään parantamalla arkiliikunnan olosuhteita ja tukemalla omaehtoista liikkumista ohjatun liikunnan ohella. Myös asukkaiden liikkumista tukevien palveluiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä korostetaan. Hyvinvointialueen tehtävänä on asiakkaiden ja potilaiden tukeminen liikunnallisempaan elämäntapaan. Tämä tarkoittaa hyvinvointialueen elintapaohjauksen palveluketjujen rakentumista yhteistyössä kuntiin ja järjestöihin. Edellisiä tavoitteita tuetaan viestinnällä, tiedolla johtamisella ja vahvalla ammattilaisten liikunnallista elämäntapaa tukevalla osaamisella

Strategian valmistelu ja sen jalkauttaminen vaativat laajaa yhteistyötä

Liikuntastrategia on suunnattu kaikille liikunta-alan toimijoille, ja ne tarjoavat pohjan kehittämistyölle niin kunnissa, seuroissa kuin muissakin organisaatioissa. Strategian valmistelu käynnistyi keväällä 2023 yhteistyössä kuntien, seurojen, hyvinvointialueen, maakuntaliiton sekä eri kohderyhmien edustajien kanssa. Lopullisen strategian on koonnut ja sen jalkauttamista suunnittelee Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) yhdessä kumppanuusverkostojen kanssa.

Satakuntalaisten liikkumattomuuden ja liian vähäisen liikkumisen lisääntyminen on iso haaste nyt ja tulevaisuudessa. Eriarvoistumiskehitys näkyy myös liikunnassa. Liikuntastrategiaa valmisteltaessa on tiedostettu myös talouden niukkenemisen haaste. Toisaalta liikkumisen lisäämisellä voidaan ehkäistä kaatumisia ja kansansairauksia, mikä on asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, mutta myös taloudellisesti merkittävä asia.